5-04 Извършване на одит – I част

Провеждане на среща за откриване на одита

Срещата за откриване на одита има за цел да:

  • потвърди съгласието на всички участващи с плана за одит;

  • представи екипа за одит и техните задачи;

  • се гарантира, че всички планирани дейности могат да бъдат изпълнени.

Срещата се ръководи от ръководителя на екипа за одит и се провежда с участието на ръководството на одитираната организация и отговорниците на одитираните процеси, дейности, местоположения. На срещата се представят другите участници в одита, като водачи и наблюдатели, които придружават екипа за одит с одобрението на ръководителя на екипа за одит, клиента на одита или одитираната организация. Те не се намесват и не се намесват в извършването на одита. Ако това не е възможно, ръководителят на екипа за одит може да откаже тяхното участие.

В зависимост от вида, целите и обхвата на одита се определят правилата за обмен на информация между страните. В някои случаи е възможно да има изисквания за формален обмен(при изисквания на нормативни актове), докато в други ситуации е възможно да бъде неформален.

Ръководителят на екипа за одит периодично събира екипа за одит с цел оценяване на напредъка на одита и необходимостта от преразпределение на задачи.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio