Връзка между ISO 9001:2008 и ISO/DIS 9001:2014

В предишния материал представих първия вариант на съпоставяне на новата и старата версия на стандарт ISO 9001. В зависимост от ситуацията се налага използването и на втория вариант, при който за основа служи ISO 9001:2008. Така срещу вече добре познатите точки на ISO 9001:2008 ще виждате съответстващите от DIS версията.

Този вариант е по-добър за първоначално запознаване с новостите, защото помага за лесното ориентиране в новостите. Когато се започне промяната на система е по-удачно използването на първия вариант, защото ще се следват точките от новата версия и ще се избегнат евентуални пропуски.

Още на този ранен етап ще обърна внимание, че няма изискване за промяна на документацията в съответствие с новата номерация на разделите и точките от стандарта. И до сега не го е имало, но документите се оформяха по този начин, за да бъдат по-лесно управлявани, проверявани и поддържани. В новата версия се дава по-голяма свобода по отношение на организация на документацията, така че изборът остава във Ваши ръце.

Таблицата можете да изтеглите от ТУК…

Източник: www.iso.org

 

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio