Връзка между ISO/DIS 9001:2014 и ISO 9001:2008

Появата на ISO/DIS 9001:2014 хвърли светлина върху това, което ни очаква. А то е събрано в една единствена дума – ПРОМЯНА. Промяна не само в документацията на системата за управление на качеството, но и в начинът на мислене, управление и правене на нещата, така че да се случват.

В началото винаги е трудно, особено когато става въпрос за по-сериозни промени и може би си задавате въпросът – от къде да започна?

Успехът на прехода към новата версия на стандарта зависи от добрата подготовка и планиране на промяната. Както вече знаем окончателната версия на стандарта ще излезе през месец септември 2015г., но съдържанието на ISO/DIS 9001:2014 ни дава реална представа за това какво да очакваме. Запознавайки се с DIS версията на стандарта ще имате възможността да планирате спокойно прехода, без препускане и напрежение в последния момент преди сертификационния одит.

Първата стъпка е запознаване с промените. Прочитането на ISO/DIS 9001:2014 е добра основа за разбиране на новите моменти, но съпоставянето със старото и добре познатото – ISO 9001:2008 и документацията на съществуващата система ще Ви даде отправната точка за планиране на промяната.

Съществуват два варианта на представяне на връзката между новата и старата версия на стандарта. Първият използва за основа ISO/DIS 9001:2014 и показва кои точки от ISO 9001:2008 се отнасят към новата версия, а втория обратно. Кой вариант ще предпочетете зависи от Вашия опит и нагласа за работа. Лично аз използвам и двата варианта в зависимост от ситуацията, защото показват различни гледни точки, които са полезни и необходими при разработването и промяната на системи за управление на качеството в различни организации.

Таблицата можете да изтеглите от ТУК…

Източник: www.iso.org

Вторият вариант очаквайте в следващия материал….

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio