Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Взаимовръзка между изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ

взаимовръзкаТемата отново е за Интегрирана система за управление по качество и здраве и безопасност при работа, в съответствие със стандарти ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007.

Интегрирането на системите за управление по различни стандарти предполага обединяването на регламенти в еднотипни направления, като вътрешни одити, преглед от ръководството, коригиращи и превантивни действия и др. Много често информацията така се преплита, че е възможно да се стигне до затруднения или пропуски в управлението и поддръжката на такъв тип система.

В такива ситуации на помощ идва една много полезна таблица, която описва взаимовръзката между отделните изисквания на стандартите и мястото в документацията, където можете да откриете тяхното съответствие. Таблицата е удобна за използване, както при управление на Интегрираната система, така и при провеждането на вътрешните одити.

В приложение към материала ще намерите примерна таблица* за взаимовръзката между ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ, която можете да трансформирате и да използвате за ваши цели. Таблицата се състои от три колони. Първите две дават информация за взаимовръзката между стандартите ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007. Водещ е стандарта BS OHSAS 18001, тъй като таблицата е заимствана от Приложение А на този стандарт. Разликата се състои в това, че в приложението е дадена взаимовръзката със стандарт ISO 9001:2000, а не с ISO 9001:2008.

Друга разлика е, че в приложението е дадена взаимовръзката и със стандарт ISO 14001:2004, която липсва в приложената от мен таблица. В случай, че във вашата интегрирана система за управление са обхванати трите стандарта - ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, можете да използвате Приложение А на BS OHSAS 18001, като добавите още една колона за Документите от ИСУ.

Съдържанието на третата колона от таблицата е определящо за вашата работа по системата. В нея посочвате документите от ИСУ, съответстващи на изискванията. Например, т.4.4.2 Компетентност, обучение и осъзнаване от OHSAS 18001, кореспондира с т.6.2.1 Човешки ресурси-Общи положения и т.6.2.2  Компетентност, обучение и осъзнаване от ISO 9001 и документите от ИСУ, покриващи тези изисквания биха могли да бъдат:

 • Процедура - управление на човешките ресурси или подробно описание в Наръчника;
 • Процедура - компетентност, обучение и осъзнаване;
 • Формуляр - План за обучения;
 • Формуляр - Протокол от преминато обучение;
 • Формуляр - Дневник на проведените обучения;
 • Други документи - длъжностна характеристика и др.

Третата колона е строго специфична за всяка Интегрирана система. Съдържанието й се определя от начина на организиране и документиране на ИСУ. Точно поради тази причина е толкова полезна за вас като управляващи и одитиращи. Защото ви показва къде и в кой документ от вашата система да откриете съответствието спрямо всяка точка от стандартите. Така, ако търсите нещо знаете къде да го откриете.

Таблицата с взаимовръзката между ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ можете да изтеглите от тук.

*Внимание! Таблицата съдържа примерни наименования на документи от ИСУ, чиято цел е единствено насочваща. За практическо приложение на таблицата е необходимо попълването с информация за реално съществуващите документи от ИСУ, внедрена във вашата организация.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне във facebook

4 отговора за "Взаимовръзка между изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ"

 1. Дори да е само насочваща таблицата е много полезна! Браво и благодарим, че я има! Оказва се, че въпреки многото курсове, семинари и лекции по темата все още има хора, които не са съвсем наясно или трудно използват познанията си на практика. Оказва се и че доста фирми и юридически организации пренебрегват важността на ИСО системите. Но колкото повече проекти има свързани пряко или косвено с Евро съюза толкова повече нуждата от ИСО системи се изостря.

  • Здравейте и благодаря за коментара. Темата за ISO системите е сложна и винаги има какво да се научи по нея. Вярвам, че все повече хора ще започнат да се замислят какво правят и да прилагат на практика научено. И разбира се да не се страхуват да експериментират.

 2. Петър Маринов15.11.2013 at 13:20Отговор

  Здравейте Мира,
  Няма да се впускам в дълги коментари относно публикуваните материали.Само едно ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ.
  имам една голяча молба към Вас.Тъй като сме се „хванали за гушите“ с ръководството на фирмата и не можем да постигнем някакво разбирателство относно протоколите за обучение, моля Ви да публикувате или да изпратите ва е мейла ми формулярите за – Протокол от преминато обучение;- Дневник на проведените обучения

  Като Ви благодаря предварително за съдействието
  С най-сърдечни поздрави
  Петър

  • Здравейте Петър,

   Благодаря Ви за коментара.

   Съдържанието на формулярите, отчитащи провеждането на едно или друго обучение, зависи от вида на обучението. В случая предполагам, че става въпрос за документиране на вътрешно-фирмени обучения. Ако е така, формулярът Протокол от преминато обучение е достатъчно да съдържа информация за:
   – датата на провеждане на обучението;
   – темата на обучението;
   – присъствали на обучението с имена и подписи;
   – провел обучението.
   Дневникът на проведените обучения е документ, който служи за отразяване на информацията относно всички проведени обучения на едно място, защото едно обучение може да е удостоверено чрез протокол, друго чрез сертификат или удостоверение, които се съхраняват на различни места. Така, че предполагам става ясно, че от Вас зависи каква информация да включите в дневника. Идеята е тя да Ви бъде полезна при отчет и анализ на проведените обучения, особено ако сте голяма организация и имате планирани много обучения. Обикновено дневникът съдържа информация за:
   – номер по ред;
   – дата на обучението;
   – тема на обучението;
   – документ от обучението/къде се съхранява/;
   – провел обучението.
   При провеждане на обучения в съответствие с нормативни актове съществуват конкретни изисквания относно начина на провеждане и документиране на съответното обучение. В такива случаи формата и съдържанието на формулярите зависи от изискванията на съответния нормативен документ.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.