Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Взаимовръзка между изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ

взаимовръзкаТемата отново е за Интегрирана система за управление по качество и здраве и безопасност при работа, в съответствие със стандарти ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007.

Интегрирането на системите за управление по различни стандарти предполага обединяването на регламенти в еднотипни направления, като вътрешни одити, преглед от ръководството, коригиращи и превантивни действия и др. Много често информацията така се преплита, че е възможно да се стигне до затруднения или пропуски в управлението и поддръжката на такъв тип система.

В такива ситуации на помощ идва една много полезна таблица, която описва взаимовръзката между отделните изисквания на стандартите и мястото в документацията, където можете да откриете тяхното съответствие. Таблицата е удобна за използване, както при управление на Интегрираната система, така и при провеждането на вътрешните одити.

В приложение към материала ще намерите примерна таблица* за взаимовръзката между ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ, която можете да трансформирате и да използвате за ваши цели. Таблицата се състои от три колони. Първите две дават информация за взаимовръзката между стандартите ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007. Водещ е стандарта BS OHSAS 18001, тъй като таблицата е заимствана от Приложение А на този стандарт. Разликата се състои в това, че в приложението е дадена взаимовръзката със стандарт ISO 9001:2000, а не с ISO 9001:2008.

Друга разлика е, че в приложението е дадена взаимовръзката и със стандарт ISO 14001:2004, която липсва в приложената от мен таблица. В случай, че във вашата интегрирана система за управление са обхванати трите стандарта - ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, можете да използвате Приложение А на BS OHSAS 18001, като добавите още една колона за Документите от ИСУ.

Съдържанието на третата колона от таблицата е определящо за вашата работа по системата. В нея посочвате документите от ИСУ, съответстващи на изискванията. Например, т.4.4.2 Компетентност, обучение и осъзнаване от OHSAS 18001, кореспондира с т.6.2.1 Човешки ресурси-Общи положения и т.6.2.2  Компетентност, обучение и осъзнаване от ISO 9001 и документите от ИСУ, покриващи тези изисквания биха могли да бъдат:

 • Процедура - управление на човешките ресурси или подробно описание в Наръчника;
 • Процедура - компетентност, обучение и осъзнаване;
 • Формуляр - План за обучения;
 • Формуляр - Протокол от преминато обучение;
 • Формуляр - Дневник на проведените обучения;
 • Други документи - длъжностна характеристика и др.

Третата колона е строго специфична за всяка Интегрирана система. Съдържанието й се определя от начина на организиране и документиране на ИСУ. Точно поради тази причина е толкова полезна за вас като управляващи и одитиращи. Защото ви показва къде и в кой документ от вашата система да откриете съответствието спрямо всяка точка от стандартите. Така, ако търсите нещо знаете къде да го откриете.

Таблицата с взаимовръзката между ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ можете да изтеглите от тук.

*Внимание! Таблицата съдържа примерни наименования на документи от ИСУ, чиято цел е единствено насочваща. За практическо приложение на таблицата е необходимо попълването с информация за реално съществуващите документи от ИСУ, внедрена във вашата организация.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне във facebook

4 отговора за "Взаимовръзка между изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ"

 1. Дори да е само насочваща таблицата е много полезна! Браво и благодарим, че я има! Оказва се, че въпреки многото курсове, семинари и лекции по темата все още има хора, които не са съвсем наясно или трудно използват познанията си на практика. Оказва се и че доста фирми и юридически организации пренебрегват важността на ИСО системите. Но колкото повече проекти има свързани пряко или косвено с Евро съюза толкова повече нуждата от ИСО системи се изостря.

  • Здравейте и благодаря за коментара. Темата за ISO системите е сложна и винаги има какво да се научи по нея. Вярвам, че все повече хора ще започнат да се замислят какво правят и да прилагат на практика научено. И разбира се да не се страхуват да експериментират.

 2. Петър Маринов15.11.2013 at 13:20Отговор

  Здравейте Мира,
  Няма да се впускам в дълги коментари относно публикуваните материали.Само едно ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ.
  имам една голяча молба към Вас.Тъй като сме се „хванали за гушите“ с ръководството на фирмата и не можем да постигнем някакво разбирателство относно протоколите за обучение, моля Ви да публикувате или да изпратите ва е мейла ми формулярите за – Протокол от преминато обучение;- Дневник на проведените обучения

  Като Ви благодаря предварително за съдействието
  С най-сърдечни поздрави
  Петър

  • Здравейте Петър,

   Благодаря Ви за коментара.

   Съдържанието на формулярите, отчитащи провеждането на едно или друго обучение, зависи от вида на обучението. В случая предполагам, че става въпрос за документиране на вътрешно-фирмени обучения. Ако е така, формулярът Протокол от преминато обучение е достатъчно да съдържа информация за:
   – датата на провеждане на обучението;
   – темата на обучението;
   – присъствали на обучението с имена и подписи;
   – провел обучението.
   Дневникът на проведените обучения е документ, който служи за отразяване на информацията относно всички проведени обучения на едно място, защото едно обучение може да е удостоверено чрез протокол, друго чрез сертификат или удостоверение, които се съхраняват на различни места. Така, че предполагам става ясно, че от Вас зависи каква информация да включите в дневника. Идеята е тя да Ви бъде полезна при отчет и анализ на проведените обучения, особено ако сте голяма организация и имате планирани много обучения. Обикновено дневникът съдържа информация за:
   – номер по ред;
   – дата на обучението;
   – тема на обучението;
   – документ от обучението/къде се съхранява/;
   – провел обучението.
   При провеждане на обучения в съответствие с нормативни актове съществуват конкретни изисквания относно начина на провеждане и документиране на съответното обучение. В такива случаи формата и съдържанието на формулярите зависи от изискванията на съответния нормативен документ.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.