Достъп на микро, малки и средни предприятия до работата на техническите комитети на БИС

През месец април традиционно се провеждат Общите събрания на различни институции. Във връзка с моите професионални цели присъствам на две такива събрания – на клуб 9000 и на БИС. Идеята ми е да съм в течение с новостите и с работата на институциите, касаещи сферата на стандартите и  ISO системите за управление. Освен това, като активен член имам право на глас, с което не се заблуждавам, че мога да променя нещо съществено, но мога да изразя мнението си по всеки разискван въпрос.

Текущата ситуация поставя разбирането за стандартите в неблагоприятна позиция, което определя негативното отношение към тяхното използване, внедряване и поддържане. Причините за това са много и различни. Предполагам, че по-голямата част от вас са запознати с тях и нещо повече, дори са потърпевши от ситуацията.

Но идеята ми не е да подхващам отново тази болна тема, а да ви запозная с една нова и интересна възможност. Възможност, която отваря вратите на микро, малките и средни предприятия до работата на техническите комитети на БИС. Това е шанс, който ви дава възможност да участвате в работата по проектите на стандартите, касаещи вашата дейност. Шанс да изразите вашето мнение и то да бъде чуто.

Каква е разликата от до сега?

До сега, за да участвате в работата на технически комитет трябваше да бъдете член на БИС, което означава да заплатите членски внос към БИС и допълнително да заплатите за участие в избрания от вас технически комитет/и. Сега с приемането на Регламент 1025/2012 в устава на БИС се прие член, според който „на микро, малките и средни предприятия се осигурява достъп до работата на техническите комитети, включително достъп до проектите на стандарти, без задължението да бъдат членове на БИС.“, което означава, че ще се заплаща само за участие в технически комитет/и, без таксата за членство към БИС.

Въпреки породилите се спорове по темата, промените са вече факт. Предстои изясняване на понятието достъп до работата на техническите комитети и какво точно включва то:

  • достъп до проектите;
  • възможност за гласуване;
  • друго.

Също така не е ясно какво ще предприеме БИС, за да задържи членовете си и те да не предпочетат тази възможност.

В качеството си на микропредприятие съм изправена пред дилемата да остана член на БИС и ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието и възможността да участвам в повече от един комитет, без да съм член на БИС. Пред подобен размисъл предполагам ще бъде изправен всеки досегашен член на БИС, който внимателно ще претегли възможностите и ползите  преди да вземе решение за действие.

Но тук идеята ми е по-скоро за новите участници. Пред тях няма дилеми и въпроси за разрешаване, а има единствено възможности. Възможности за активно участие в работата по стандартите и поемане на отговорности. Защото е по-лесно да се негодува срещу стандартите и тяхната непригодност към практиката и съвсем друго е да се изразяват становища за това как е по-добре да бъде, чрез участие в работата по проектите на стандартите.

В България има много добри работещи специалисти, които със знанията и опита си биха могли да допринесат за развитието на стандартите и превръщането им в ефективно средство в полза на организациите, а не в тяхна пречка. Достъпът до работата на техническите комитети дава тази възможност и ще е недопустимо тя да не бъде използвана.

Общото събрание прие годишни вноски за участие в размер, както следва:

  • микропредприятие – к*х 100 лв;
  • малки предприятия – к*х 150 лв;
  • средни предприятия – к*х 200 лв.

*к – брой на техническите комитети.

Вноските са минимални, с цел да не затрудняват и ограничават МСП. Възможностите са много – 78 активни технически комитета. Така, че възползвайте се. Аз участвам в ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието. А вие?

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio