системи за управление

19

фев.'24

Какви са последните промени в Annex SL?

През юни 2023 са гласувани последните промени на Хармонизираната структура (Annex SL, допълнение 2 към директивите ISO/IEC). Промените в приложението …

Прочети повече

05

ное.'18

Какво ново в ISO 19011:2018?

На 18.09.2018г. европейският стандарт EN ISO 19011:2018 придоби статут на български стандарт, с което се заменя и отменя предишното издание …

Прочети повече

13

май'13

Достъп на микро, малки и средни предприятия до работата на техническите комитети на БИС

нова възможностПрез месец април традиционно се провеждат Общите събрания на различни институции. Във връзка с моите професионални цели присъствам на две такива събрания - на клуб 9000 и на БИС. Идеята ми е да съм в течение с новостите и с работата на институциите, касаещи сферата на стандартите и  ISO системите за управление. Освен това, като активен член имам право на глас, с което не се заблуждавам, че мога да променя нещо съществено, но мога да изразя мнението си по всеки разискван въпрос. Текущата ситуация поставя разбирането за стандартите в неблагоприятна позиция, което определя негативното отношение към тяхното използване, внедряване и поддържане. Причините за това са много и различни. Предполагам, че по-голямата част от вас са запознати с тях и нещо повече, дори са потърпевши от ситуацията. Но идеята ми не е да подхващам отново тази болна тема, а да ви запозная с една нова и интересна възможност. Възможност, която отваря вратите на микро, малките и средни предприятия до работата на техническите комитети на БИС.

Прочети повече

25

апр.'13

Каква е разликата между технически ръководител и отговорник по качеството по ISO 17020:2012?

направи разликаВ новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012 се появява изискване за определяне на „едно или няколко лица като технически ръководител(и)” – т.5.2.5. Първата реакция относно изискването беше негативна, поради погрешното разбиране за необходимостта от назначаването на допълнителен персонал към структурата на Органа за контрол. Другото объркване относно настъпи от факта , че според изискванията той трябва да „носи цялата отговорност за осигуряване, че дейностите по контрол се извършват в съответствие с този международен стандарт”. И тогава последва въпросът – а Отговорника по качество какво прави? От задълбоченото прочитане на стандарта става ясно, че и Техническият ръководител и Представителя на ръководството/Отговорника по качество/ трябва да познават изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Но приликите свършват до тук.

Прочети повече

15

фев.'13

Софтуер за управление на качеството

Vivaldi Software

Наскоро с мен се свърза любезно и приятно момиче Лора с предложението да ми представи предлаганият от тяхната компания софтуер за управление на качеството Vivaldi Software. Признавам си слабостта към всякакъв вид софтуер, който облекчава дейностите по управление на системи, процеси и документи и затова веднага проявих интерес. Последва интересна онлайн демонстрация на възможностите на софтуера, които бързам да споделя с вас. Всеки, който е работил с ISO стандарти е наясно с изискванията по отношение на управлението на документите от системата за управление. За всяко действие стандартите изискват доказателства и тъй като все още не сме свикнали да работим с електронни документи и записи, трупаме купища хартия, като обвиняваме стандартите за предизвиканата от тях бумащина. Факт е обаче, че в стандартите отдавна е включена възможността документите и записите да бъдат във електронен вариант. Друг е въпросът защо не я използваме.

Прочети повече

23

ное.'12

Достоверност на цифровите доказателства с ISO/IEC 27037:2012

сигурност на информацията

източник: iso.ogr

Развитието на информационните технологии дава своето отражение във всяко едно направление на нашето ежедневие - индустрии, образование, администрация и дори правосъдие.  Съвсем скоро беше представен нов стандарт ISO/IEC 27037:2012, Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence, който ще гарантира сигурността и правдоподобността на цифровите доказателства. С нарастването на престъпността в кибер пространството нараства и значението на цифровите доказателства използвани в съдебни дела и спорове.

Прочети повече

19

ное.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – I част

През месец август излезе от превод новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол. Новостите винаги са привличали моето внимание и при първа възможност закупих новата версия на стандарта и се заех да търся разликите. При първия прочит забелязах промяна в структурата на стандарта, която можете да видите в таблицата по-долу. Това, че точките в новата версия са по-малко съвсем не означава, че има отпаднали. Направеното преструктуриране е наложило преместването на изискванията по дадена точка към съответния раздел, като например Административните изисквания и Организация и управление са преместени в раздел Изисквания относно структурата. Приложенията А, В и С свързани с изискванията за независимост на органите за контрол са обединени в едно, като са посочени допълнителни забележки и примери.

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio