Как да наблюдаваме изпълнението?

Вътрешният одит е основният елемент, чрез който се наблюдава и проверява функционирането на системата за управление. Чрез провеждането на вътрешен одит се проверява съответствието на системата с изискванията на съответния стандарт и нейната ефикасност.

Практиката показва, че в повечето случаи одиторите насочват вниманието си към оценка на съответствието, като оставят на заден план ефикасността на системата. Може би се предполага, че когато една система отговаря на изискванията е ефикасна. Аз не мисля така. Още повече, че в реалността сме свидетели на удивително количество съответстващи на изискванията системи, но дали те наистина са ефикасни?

Провеждането на вътрешен одит е сложен и високо отговорен процес. С цел постигането на по-добри резултати, в помощ на одиторите е разработен стандарт ISO 19011 , който дава указания и насоки при провеждането на одити на различни видове системи за управление.

Повече за вътрешния одит ще научите от видеопрезентацията за шестия ключов елемент от 7 ключа за ефективна поддръжка на системи за управление – Наблюдение и измерване.

Още по темата:

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio