доклад

10

апр.'14

Как да наблюдаваме изпълнението?

Вътрешният одит е основният елемент, чрез който се наблюдава и проверява функционирането на системата за управление. Чрез провеждането на вътрешен одит се проверява съответствието на системата с изискванията на съответния стандарт и нейната ефикасност. Практиката показва, че в повечето случаи одиторите насочват вниманието си към оценка на съответствието, като оставят на заден план ефикасността на системата. Може би се предполага, че когато една система отговаря на изискванията е ефикасна. Аз не мисля така. Още повече, че в реалността сме свидетели на удивително количество съответстващи на изискванията системи, но дали те наистина са ефикасни?

Прочети повече

11

юли'13

Кога влиза в сила новата документация по БДС EN ISO/IEC 17020:2012?

промянаСлед като документацията на системата за управление е променена в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 идва момента на нейното внедряване. "Кога да бъде този момент и от коя дата?" е най-често задавания въпрос във връзка с прехода към новата версия на стандарта. Основните притеснения са свързани с пускането в действие на документация, която не е одобрена от ИА на БСА. Но преди да се стигне до одобрение от тяхна страна и издаването на акредитация по новата версия на стандарта е необходимо да се преминат още няколко стъпки. На първо място документация трябва да влезе в сила съгласно политиката за преход на ИА на БСА и предоставения план за преход.

Прочети повече

21

юни'13

Управление на записи

управление на записиТемата за управление на записите е еднакво актуална както за системи за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2008, така и за системите по другите стандарти - БДС EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, БДС EN ISO/IEC 17020 и др. Подхващам темата, защото забелязвам затруднението, което изпитват хората при разграничаването на записите от документите. Трудността идва от факта, че записите са особен вид "документ, съдържащ получени резултати или предоставящ доказателство за извършени дейности" - т. 3.7.6 от БДС EN ISO 9000:2007. Казано по друг начин записът представлява документ, който дава конкретна информация за изпълнението на дадена дейност. Например бланката, която показва каква информация трябва да попълним в Плана за провеждане на вътрешен одит представлява документ, често наричан формуляр. Когато обаче попълним формуляра с конкретната информация за предстоящия вътрешен одит, като:

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio