Как се променяме?

Промените са неизбежни. Всичко се променя – технологии, процеси, системи, организации. Вече проблемът не е в промените, а в постигането на подходяща и навременна реакцията. От това как реагираме на промените в средата, зависи каква ще бъде ефективността на системата, а от там и успеха на организацията.

Промяната е сложен процес и за да бъде той успешен е необходимо задълбочено познаване на стъпките, през които преминава. Най-честите проблеми и несъответствия по системите за управления са свързани именно с неправилната или неуспешната промяна.

Защо е така?

Защото промяната изисква управление, което включва планиране, изпълнение, анализ и действие. Промяната изисква време, усилия и ресурси. Все неща, които са дефицит в днешно време.

Как да преодолеете проблемите и да осъществите успешно промяната на системата за управление?

Ще научите от видеопрезентацията за четвъртия ключов елемент от 7 ключа за ефективна поддръжка на системи за управление – Управление на промяната.

Още по темата:

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio