Колко трябва да е ангажирано ръководството?

Степента на ангажимент на ръководството към внедряването и поддържането на системата за управление е право пропорционална на нейната ефективност.  Колкото е по-сериозен ангажиментът, толкова е по-ефективна система за управление и успешна организацията. Факт, който отдавна е известен, но трудно разбираем и приложим на практика, особено в нашите условия на правене на бизнес.

Основният проблем е в отхвърлянето на идеята на системите за управление и разбирането, че тяхното внедряване е свързано с подобряването на определен параметър – качество, здраве и безопасност, сигурност и т.н. А истинската същност на идеята е в трансформацията на организацията в система за управление. И това няма как се случи, без активното участие на ръководството.

ISO стандартите, касаещи системите за управление са предназначени за ръководителите, за да ги насочват и да им помогнат в процеса на трансформация и нейното устойчиво развитие. Стандартите поставят минималните изисквания, на които организациите трябва да отговорят, за да се превърнат в ефективни и ефикасни системи за управление. Стандартите определят рамката, но как ще бъде реализирана и постигната целта, зависи единствено и изцяло от ръководството на организацията.

Една от отговорностите на ръководството е определянето на политика и цели. В стремежа си да отговорят на изискването на стандартите, организациите започват да творят какви ли не абстрактни и неразбираеми изявления с идеята, че създават политика и цели в името постигането на съответствие. Да, те са за системата за управление, но това е самата организация, т.е. това трябва да бъде Вашата политика и Вашите цели. Тези, към които наистина се стремите, а не просто за да угодите на стандарта.

Как да съставите Вашата политика?

Ще научите от видеопрезентацията за втория ключов елемент от 7 ключа за ефективна поддръжка на системи за управление – Отговорност на ръководството.

Ако видеото Ви е било полезно, споделете го в социалните мрежи!

Още по темата:

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio