Нов стандарт 21500:2012 Ръководство за управление на проекти

Съвсем скоро излезе нов стандарт ISO 21500:2012 Guidance on project management/Ръководство за управление на проекти/ разработен от международния проектен комитет на ISO – ISO/PC 236 Project Management.

Стандартът привлече вниманието ми поради факта, че управлението на проекти се превърна в неизменна част от управлението на всеки бизнес. Както всеки стандарт, така и този включва добри практики на управление в случая на проекти, които могат да бъдат използвани както от всякакъв тип организации, включително публични и обществени, така и за всякакъв тип проекти, независимо от сложността, продължителността и размера на проекта.

Използвайки насоките дадени в стандарта ръководителите на проекти ще могат да подобрят изпълнението на управляваните от тях проекти и да постигнат по-добри резултати.

Прилагането на стандарт ISO 21500 води до:

  • осигуряване на универсални принципи и процеси за управление на проекти;
  • повишаване гъвкавостта на работещите по проекти и им дава възможност да работят и участват в международни проекти;
  • повишаване ефективността на тръжните процедури чрез използване на съвместима терминология за управление на проекти.

ISO 21500 е първият от серията стандарти свързани с управлението на проекти. Неговото разработване е в съответствие със съществуващите вече стандарти в посока управление на проекти, като:

  • ISO 10006:2003 „Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството на проекти”;
  • ISO 10007:2003 „Системи за управление на качеството. Указания за управление на конфугирация”;
  • ISO 31000:2009 „Управление на риска. Принципи и указания“.

Очаква се в най-скоро време Българският институт по стандартизация да потвърди стандарт ISO 21500 Ръководство за управление на проекти като национален и да го издаде в превод на български език.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio