принципи

05

ное.'18

Какво ново в ISO 19011:2018?

На 18.09.2018г. европейският стандарт EN ISO 19011:2018 придоби статут на български стандарт, с което се заменя и отменя предишното издание …

Прочети повече

05

апр.'13

Новите принципи за управление на качеството

новоЖивотът стана толкова динамично променяща се величина, че докато свикнем с употребата или приложението на нещо в следващия момент се оказва, че то вече е морално остаряло и се  е появила нова възможност. Тежката истина е, че всичко около нас се променя много по-бързо отколкото ние можем да понесем. Стандартите като част от средата, която ни заобикаля също се променят. Но за добро или лошо тяхната промяна се извършва значително по-бавно и имаме възможността да я осмислим и възприемем. Още в началото бих искала да направя едно уточнение, че стандартите се променят не "защото старата версия е калпава" , както срещам в коментари по разни форуми, а защото е необходимо актуализиране на съдържанието в съответствие с утвърдилите се за периода добри практики. Старата версия си е напълно читава и годна за периода на валидност на стандарта.

Прочети повече

25

окт.'12

Нов стандарт 21500:2012 Ръководство за управление на проекти

управление на проектиСъвсем скоро излезе нов стандарт ISO 21500:2012 Guidance on project management/Ръководство за управление на проекти/ разработен от международния проектен комитет на ISO – ISO/PC 236 Project Management. Стандартът привлече вниманието ми поради факта, че управлението на проекти се превърна в неизменна част от управлението на всеки бизнес. Както всеки стандарт, така и този включва добри практики на управление в случая на проекти, които могат да бъдат използвани както от всякакъв тип организации, включително публични и обществени, така и за всякакъв тип проекти, независимо от сложността, продължителността и размера на проекта. Използвайки насоките дадени в стандарта ръководителите на проекти ще могат да подобрят изпълнението на управляваните от тях проекти и да постигнат по-добри резултати.

Прочети повече

20

юни'12

Вътрешен одит на системи за управление здравето и безопасността при работа

Вътрешният одит на системи за управление здравето и безопасността при работа не се различава по начин на провеждане от този на другите системи за управление. Самият вътрешен одит отново се провежда съгласно стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление”. Разликата се състои в това, че по време на одита се търсят съответствия с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”. Специално бих искала да обърна внимание на екипа от одитори, който се сформира за провеждането на одита на СУЗБР. В екипа трябва да бъдат включени лица от организацията или външни, притежаващи необходимата компетентност в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Не случайно новата версия на стандарт ISO 19011:2011 "Указания за одит на системи за управление” в Приложение А.4 дава насоки за специфичните знания и умения на одиторите за областта здраве и безопасност при работа. Изискванията към знанията и уменията на одиторите са разделени в следните групи:

Прочети повече

06

юни'12

Европейските проекти не са това, което изглеждат

Повод за написването на този материал е желанието ми да внеса малко повече светлина по работата по проекти финансирани от Европейски програми/по конкретно за ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика/. Организациите, които вече имат изпълнен проект зад гърба си със сигурност са наясно и имат представа за какво става въпрос. Бих искала да обърна внимание на онези моменти, който съм открила като ключови от моята практика с надеждата да бъдат полезни на организациите, които тепърва им предстои работа по европейски проекти. Всеки поглежда с надежда към европейските фондове и в представите си започва да рисува картини на дългоочаквания спасител, който ще избави организацията от кризисната ситуация, в която се намира. Представите обикновено са в посока написване на проекта - основна трудност, получаване на пари и изпълнение на проекта - какво му e трудното на това. Да, ама не. На практика нещата не се случват точно така.

Прочети повече

25

апр.'12

Отговорност на ръководството

Продължавам темата за интегриране на СУК и ERP система. В раздел 5 Отговорност на ръководството стандартът ISO 9001:2008 поставя изисквания в следните направления:

  • ангажимент на ръководството;
  • насоченост към клиента;
  • политика по качество;
  • планиране;
  • отговорности, пълномощия и обмен на информация;
  • преглед от ръководството.
На всички е известно, че отговорността на ръководството не може да бъде поета от някой друг, най-малкото от система за управление - СУК или ERP. В раздел 5 няма възможности за интеграция, но съществуват някои ключови моменти играещи определяща роля за успешната интеграция на системите и на които бих искала да обърна внимание в настоящия материал. 5.1. Ангажимент на ръководството - болезнена тема, която е известна на всеки имал допир с някакъв вид системи за управление. Няма ли ангажимент на ръководството, няма система.

Прочети повече

14

окт.'11

Новият проект на стандарт ISO 19011 „Указания за одит на системи за управление”

Предстои приемането на окончателния проект на международния стандарт ISO 19011 „Указания за одит на системи за управление”.  От 2002г. до сега настъпиха редица нови промени в областта на системите за управление, което налага преразглеждането на стандарта и обновяването на указанията за извършване на одити. Второто издание на стандарта дава указания за провеждането на т.нар. вътрешни одити(от първа страна) и одити, извършвани от клиенти на техните доставчици(от втора страна).  За провеждането на сертификационни одити(от трета страна) се следват изискванията на ISO 17021. Основните различния между новия проект и сега действащ стандарт са:

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio