Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Политиката по качество – едно неясно понятие

Политиката в най-общ смисъл представлява основните принципи за действие на организацията. Те се формулират от ръководството, което се ангажира с тях и към които организацията се придържа. Най-често организациите се затрудняват при формулирането на основните принципи. А те не са нищо по-различно от това на какво се държи във вашата организация. Например, как се отнасяте с хората в организацията. Опитвате ли се да ги приобщите към целите на организацията, да определите тяхната нужда от обучение и да ги подпомагате в тяхното развитие или просто гледате на тях като на работна ръка.

Когато една организация пристъпи към внедряване на система за управление на качеството, тя трябва да определи своята политика и да я разгласи в организацията. Много често по време на вътрешни одити срещам почти еднакви политики по качество, които представляват преписани осемте принципа на управление на качеството съгласно ISO 9000Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.”:

  • Насоченост към клиента – организациите зависят от своите клиенти и затова трябва да разбират настоящите и бъдещите им потребности, да изпълняват техните изисквания и да се стремят да надминат техните очаквания;
  • Лидерство - Ръководителите създават единство на целите и ориентацията на организацията. Те трябва да създават и поддържат вътрешна среда, в която хората могат да бъдат напълно приобщени в постигането на целите на организацията;
  • Приобщаване на хората - Хората от всички нива представляват същността на организацията и тяхното пълно приобщаване дава възможност техните способности да бъдат използвани в полза на организацията;
  • Процесен подход - Желаният резултат се постига по-ефикасно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват като процес;
  • Системен подход на управление - Идентификацията, разбирането и управлението на взаимосвързаните процеси като една система допринася за ефективността и ефикасността на организацията при постигането на целите й;
  • Непрекъснато подобряване - Непрекъснато подобряване на постиженията на организацията като цяло трябва да бъде постоянна цел на организацията;
  • Вземане на решения, основани на факти - Ефикасните решения се основават на анализ на данни и информация;
  • Взаимноизготни отношения с доставчици - Дадена организация и нейните доставчици са взаимно зависими и взаимноизгодните отношения повишават способността и на двете страни да създават стойност.

Осемте принципа стоят в основата на стандартите от серията ISO 9000 и това не е случайно. С течение на времето и в следствие на практиката са изведени като успешни за подобряване на постиженията на организацията. И това със сигурност е така. Но далеч не означава, че с внедряването на СУК организацията изведнъж е започнала да работи съгласно изброените принципи. Някой организации ще обръщат по-голямо внимание на удовлетвореността на своите клиенти и ще акцентират на принципа насоченост към клиента, други към създаването на добри взаимоотношения с доставчиците. И ако не разчитате на народната мъдрост, че "Една лъжа повторена 100 пъти става истина", трябва да сте напълно наясно, че за да постигнете успех в управлението ще е необходима упорита работа по всяко едно от направленията. Никой не очаква от вас да сте добри във всяка една от изброените области. Това, което се очаква е да разбирате същността на принципите, да сте убедени че това са правилните цели и да работите за тяхното постигане.

Не е проблем политиката на организацията да представлява списък на осемте принципа. Проблем би било, ако ръководството на организацията не осъзнава тяхната важност и не се стреми към прилагането им на практика. Иначе думите си остават просто думи и няма смисъл да търсим като резултат подобряване на качеството. То ще си остане едно имагинерно понятие, пък било то и при наличието на сертификат за качество.

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне на връзка

0 отговора за "Политиката по качество – едно неясно понятие"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.