Какво не трябва да правят организациите при преход към ISO 9001:2015?

С наближаването на момента на публикуване на финалната версия на стандарт ISO 9001:2015 се увеличава и интересът към неговото прилагане. Още с появата на DIS версията се започнаха тълкувания за това какви промени предстои да направят организациите, ако искат да покрият новите изисквания. Промените наистина са значителни и ще изискват сериозни усилия от страна на организациите, но на този етап не се наемам да ги коментирам, защото дори и в момента се приемат предложения за промени в стандарта от членовете на съответните комитети.

На този етап не е възможно точно да се каже какво трябва да направят организациите, но със сигурност може да се каже какво не е необходимо да правят:

1. Преномериране на документацията. Структурата на стандарт ISO 9001:2015 се различава от ISO 9001:2008, но това не означава, че е задължително да се преномерира съществуващата документация.  Новата версия дава по-голяма свобода по отношение на документацията на системата за управление, така че решението да промени или не структурата на документацията си остава решение на организацията. Това обаче не важи за съдържанието. Не зависимо от номерацията, документацията трябва да съдържа документирана информация, изисквана от новата версия на стандарта.

2. Премахване на добрите практики. Една част от изискванията на ISO 9001:2008 не присъстват в новата версия, като например наличието на шестте задължителни процедури. Липсата им не означава тяхното непременно премахване. В случай, че са създадени добри практики, които са полезни на организацията и се използват, няма причина те да бъдат премахвани. Стандартът поставя минималните изисквания, които организациите трябва да покрият, а от там нагоре имат свободата да развиват своите системи, колкото и в каквато посока могат.

3. Отстраняване на представителя на ръководството. В новата версия не се говори за представител на ръководството. Първите коментари бяха, че вече отпада изискването представителя на ръководството да е член от ръководството. Това не е така. В новата версия се засилва ролята на ръководството и се говори за лидерство. Целта е отговорността за системата да се прехвърли върху цялото ръководство, а не върху един човек, който в повечето случаи дори няма необходимите права за това.

4. Ограничаване до изискванията на стандарта. Стандарт ISO 9001:2015 се опитва да бъде максимално полезен за организациите и включва реално приложими и необходими бизнес практики. Но както казах по-горе това са минимални изисквания. За да се превърнат в ефективна полза за организацията трябва задълбочено да се проучат и анализират, включително и чрез използването на други източници като стандарти, бизнес литература, консултации от опитни специалисти.

В новата версия се говори за управление на риска. Всеки ще се съгласи, че днес най-сигурното нещо е, че няма нищо сигурно. Как се работи в такава среда и как се постигат желаните резултати са въпроси, на които всеки трябва да открие отговорите, за да продължи успешно напред. Но стандартът не казва как, той дава само насоки. От там нататък всяка организация търси своите решения, в зависимост от целите и намеренията си.

5. Изчакване до последния момент. ISO 9001:2015 се очаква да излезе през месец септември 2015. От този момент нататък започва да тече три годишен период на преход, в който организациите трябва да променят своите системи за управление на качеството в съответствие с новата версия. На пръв поглед изглежда много време, но в действителност никога не стига. Промяната е сериозна и ще отнеме повече време и усилия, от колкото си представяте. Вече има достатъчно информация за предстоящите промени и можете да започнете своята подготовка още от сега. Това ще Ви спести препускането и проблемите в последния момент преди сертификационния одит.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio