Как ще се промени работата на органите по сертификация след промените в стандарт ISO/IEC 17021-1?

ISO/IEC 17021-1 е стандарт, който поставя изисквания към системите за управление на органите за сертификация. И преди да си помислите, че това е стандарт, който не Ви интересува и органите по сертификация да му мислят, ще Ви обърна внимание, че решенията свързани с удовлетворяване на някои от изискванията на стандарта пряко се отразяват на Вас, техните клиенти.

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17021-1 е все още на етап обсъждане и не е приет окончателно, но като активен член на ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието имам възможността да Ви запозная с някои предстоящи нововъведения, които по един или друг начин ще рефлектират върху организациите, поддържащи различни видове системи за управление.

Интересна новост е въвеждането на описание на видовете несъответствия/при извършване на одит по сертификация или надзорен одит на системи за управление/ в т.3 Термини и определения на стандарта. Към момента не се постигна единомислие по отношение на точния превод на български език – малко/голямо, значително/незначително, съществено/несъществено. Но това предстои да се уточни след излизане на официалното издание на стандарта. Независимо от превода важното е, че видовете несъответствия ще бъдат ясно определени и няма да съществуват различия между органите за сертификация, които да пораждат неясноти и обърквания.

Друга новост е включването на възможността на отдалечен достъп до електронни сайтове, които съдържат информация, имаща отношение към одита на системата за управление и използването на електронни средства за провеждане на одит. Или по-просто казано се дава възможност за включването на дистанционния одит, като част от одита „на място”.

За и против идеята..

Идеята се възприема със смесени чувства. Част от органите за сертификация я приветстват, други не съвсем, дори са против.

Като IT специалист съм твърдо ЗА възможността. Още повече, че едва ли може да се каже, че е новост. Възможността за провеждане на дистанционен одит е заложена още в стандарт ISO 19011:2011. Всички сме наясно как и колко бързо се развиват технологиите и на какви нива са те в момента. И ако желанието ни е да работим с модерни и отговарящи на действителността стандарти, трябва да приемаме новостите. Съвсем друг остава въпросът как се прилагат на практика.

Именно прилагането на практика на дистанционния одит определя неговите противници. Основните притеснения са свързани със събирането на достоверни доказателства и осигуряването на достъп до електронни данни. Но тук се пропуска един много съществен момент, че ролята на стандарта е да даде рамката, а как ще бъде осъществена на практика възможността, зависи изцяло от органа по сертификация.

Като всяка новост, така и дистанционния одит поражда много въпроси и притеснения, но предполагам, че с времето и прилагането му на практика те ще бъдат изчистени. Защото идеята на дистанционния одит е да се използват новите технологични възможности в полза, както на органите за сертификация, така и за техните клиенти.

Очаквайте още новости след одобряване на проекта на стандарта..

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio