ISO/IEC 17021

28

апр.'14

Как ще се промени работата на органите по сертификация след промените в стандарт ISO/IEC 17021-1?

ISO/IEC 17021-1 е стандарт, който поставя изисквания към системите за управление на органите за сертификация. И преди да си помислите, че това е стандарт, който не Ви интересува и органите по сертификация да му мислят, ще Ви обърна внимание, че решенията свързани с удовлетворяване на някои от изискванията на стандарта пряко се отразяват на Вас, техните клиенти. Новото издание на стандарт ISO/IEC 17021-1 е все още на етап обсъждане и не е приет окончателно, но като активен член на ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието имам възможността да Ви запозная с някои предстоящи нововъведения, които по един или друг начин ще рефлектират върху организациите, поддържащи различни видове системи за управление.

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio