Таблица за съответствие между ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007

Появата на новия стандарт ISO 45001:2018 постави множество въпроси, свързани с разликите между него и BS OHSAS 18001. ISO 45001 следва структурата от високо ниво ANNEX SL, което създава малко объркване при първоначално запознаване със стандарта. С цел да улесним процеса на възприемане на новостите, ние от Online center на kachestvoto.com подготвихме таблица за съответствие между ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007.

В таблицата за водещ е поставен новият стандарт ISO 45001, като за всяко изискване от ISO 45001:2018 е посочено съответстващото му от BS OHSAS 18001:2007. В случая не става въпрос точно за съответствие, а по-скоро за насока, защото новият стандарт надгражда и разширява обхвата на изискванията, предвид сегашната ситуация.

Таблицата за съответствие между ISO 45001:2018 и BS OHSAS 18001:2007 можете да изтеглите от тук…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio