аспекти

09

авг.'11

Методика за оценка на аспектите на околната среда

Методиката за оценка на аспектите на околната среда е задължителен елемент от системата за управление на околната среда, а в конкретния случай е част от Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, по която работих във връзка с последния ми проект.  Методиката представлява регламент за определяне на значимите аспекти на околната среда, спрямо които организацията трябва да предприеме мерки за намаляване на въздействието им върху околната среда. Но преди да разгледаме методиката, ще направя някои пояснения относно използваните термини: Аспект на околната среда – елемент от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат с околната среда. Аспекти на околната среда могат да бъдат например - остатъците от електроди, замърсяване на въздуха с въглероден оксид, азотен диоксид и метален прах в процеса на заваряване, смазочно-охлаждаща течност от производствено оборудване, производствени отпадъци – стружки и метални парчета, опаковки от бои, лакове и др.

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio