статистически методи

09

окт.'13

Управление на качеството – история и велики личности

Предполагам ще ви е интересно да научите, че идеята за управление на качеството е възникнала още от най-древни времена. Първите сведения са съхранени в законите на Хамурапи, цар на Вавилон през 1792-1750г. преди н.е., според които строителят е заплащал с живота си за некачествено изпълнение. Опитвам се да си представя, какво би станало, ако този закон беше актуален днес. Дали щеше да има живи строители? През този период, който е наречен  "период на несистемните подходи за осигуряване на качеството" основен начин за осигуряване на качеството е непосредствения оглед, като в същото време се развиват и други подходи - съставяне на спецификации по образци, контрол чрез проверка, спецификации на материали при формиране на занаятчийските гилдии. Следващият период е известен като "период на системните подходи" и е свързан с развитието на индустриалното производство. За първи път се въвежда унификацията и взаимозаменяемостта на части, детайли и възли. Освен това липсата на квалифицирани специалисти води до разделянето на производствените процеси на отделни прости операции и до появата на първите работни стандарти.

Прочети повече

27

юни'13

Методи за определяне на интервалите за калибриране на средствата за измерване

Още в началото ще обърна внимание, че в статията не става въпрос за определяне на интервалите за контрол на средствата за измерване цитирани в чл.5 на Закона за измерванията. Те са със специален статут и изискванията към техния контрол са определени в Наредбата за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол и не подлежат на коментар. Извън изброените в чл.5 на Закона за измерванията съществуват и други средства за измервания, за които организацията сама трябва да определи периода на калибриране. В различните стандарти задължително присъстват изисквания относно използваните от организацията средства за измерване, защото те осигуряват качество и валидност на резултата. Например:

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio