технологично оборудване

26

окт.'11

Поддръжка на технологично оборудване

Управлението на поддръжката на технологичното оборудване е жизнено важен процес в условията на финансово икономическа криза. Съвременните организации независимо от сферата на дейност закупуват оборудване с цел повишаване производителността и ефективността на работа. В стремежа си за постигане на ниска себестойност и високо качество, организациите използват високотехнологично оборудване, което се стремят да експлоатират максимално. Затова повредите или влошаване на експлоатационните качества на оборудването биха нанесли неблагоприятни последици и вреди на организацията, които да й попречат да изпълни поетите ангажименти. В следствие на нарушени работни параметри на технологичното оборудване се влошава качеството на произвеждания продукт, нарушава се или се забавя производствената дейност, създават се предпоставки за възникване на трудови злополуки или аварии, замърсяване на работната или околната среда. Последиците са сериозни и организациите не биха си позволили лукса да допуснат появата им. Ефективна поддръжка на технологичното оборудване организациите могат да постигнат при изграждане на цялостна стратегия за управление експлоатацията на оборудването, която да включва:

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio