2-02 Контекст на организацията

4.1 Разбиране на контекста на организацията

Изискванията на т.4.1 от ISO 9001:2015 са насочени към определяне на външните и вътрешните обстоятелства на средата, в която функционира организацията. Разглеждат се обстоятелства, които оказват влияние върху способността на организацията да следва своята стратегическа посока и да постига желаните резултати.

Обстоятелства на външната среда:

 • юридически;
 • технологични;
 • конкурентни;
 • пазарни;
 • социални;
 • икономически условия.

Обстоятелства на вътрешната среда:

 • ценности;
 • култура;
 • структура;
 • ресурси;
 • знания и опит;
 • постигнати резултати.

Стандарт ISO 9001:2015 поставя изискване за анализ на средата, но няма изискване за неговото документиране.

Изискване за наблюдение и проверка на информацията, свързана с контекста на организацията.

Още по темата: Кои сме ние или как да определим контекста на организацията?, SWOT анализ

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio