2-04 Определяне на обхвата на СУК

4.3 Определяне на обхвата на СУК

Обхватът се определя на базата на поставените цели и анализа на контекста на организацията. Обхватът е важен, защото поставя границите на системата.

Стандарт ISO 9001:2015 допуска в обхвата на СУК да не са включени всички дейности и местоположения на организацията.

ISO 9001:2015 е създаден така, че организациите да могат да приложат всички негови изисквания. Въпреки това се допуска, ако дадени изисквания не са приложими за организацията, те да бъдат посочени като неприложими в обхвата на СУК. Условието е да бъде направена подходяща обосновка и да се представят доказателства за неприложимостта на изискванията.

Изискване на ISO 9001:2015 е обхватът да бъде достъпен и поддържан като документирана информация.

Още по темата: Как да определим обхвата на СУК?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio