3-06 Извънредни ситуации

8.2 Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

Организацията трябва да създаде правила за подготовка и реагиране в извънредни ситуации като:

 • определи как ще реагира при възникване на извънредни ситуации, включително оказване на първа помощ;
 • проведе обучение на работниците за реагиране в извънредни ситуации;
 • извършва периодични проверки и изпробване на готовността за реагиране;
 • оценява резултатността след проверка или възникване на извънредна ситуация;
 • предоставя информация за задълженията и отговорностите на работниците;
 • предоставя информация на изпълнители, посетители, служби за реагиране и други държавни органи;
 • отчита потребностите и очакванията на заинтересованите страни и осигурява тяхното участие при създаване на правилата за реагиране.

ISO 45001:2018 изисква организацията да поддържа и съхранява документирана информация за процеса и за планираните дейности за реагиране в извънредни ситуации.

Още по темата: Извънредна ситуация (COVID-19)

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by admin

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio