Управление на техническите средства за наблюдение и измерване

Темата за управление на техническите средства е важна и често създава проблеми при защита пред контролните органи. Според изискванията на стандарта ISO 9001:2008 организацията трябва да осигури „технически средства за наблюдение и измерване, необходими за доказване на съответствието на продукта с определените изисквания”. За да изработите определен детайл използвате съответното оборудване и средства за измерване, като например шублер за доказване на размерите. Ако произвеждате сладки, измервате количествата на съставните продукти като брашно, захар с кантари и ги печете при определена температура измерена чрез датчици на фурната. За да сте сигурни, че произведеният продукт отговаря на изискванията е необходимо техническите средства да са изправни и да можете да разчитате на техните показания. За целта трябва да управлявате тяхното използване и поддръжка.

Кои средства трябва да се калибрират и/или проверяват?

Всички технически средства имащи отношение към произвеждания продукт трябва да бъдат проверени. Често се получават разминавания в разбиранията за това има ли отношение дадено средство или не, но това зависи от вида на произвеждания продукт и от способността ви да докажете пред одиторите тяхното значение за качеството на произвеждания от вас продукт.

Каква е практиката?

Най-добре е да имате списък с всички технически средства, които използвате за наблюдение и измерване в процеса на производство. Списъкът обикновено включва информация за идентификацията на съответното техническо средство, обхват, допустими отклонения, последна проверка, следваща проверка и др. В зависимост от сложността на техническото средство е приложимо и създаването на картон, в който освен направените проверки/калибриране се отбелязват и дейностите по неговата поддръжка и съхранение.

Задължително се калибрират техническите средства подлежащи на калибриране съгласно българското законодателството. Например, това са различните кантари, използвани за продажба на стоки.

Не е задължително обаче да се калибрират всички ролетки, шублери, линеали, шаблони и др. При тях е достатъчно наличието на еталон и разписана методология за проверка.

В новата версия на стандарта се акцентира и върху използваните програмни продукти. Ако в процеса на производство използвате програмни продукти за измерване и наблюдение трябва да ги проверявате, за да сте сигурни в резултатите. Те също трябва да са включени в списъка и да се отбелязват техните проверки. Потвърждаването на тяхната способност за валидни резултати включва проверка и управление на конфигурацията. Необходимо е проследяване за актуалност, което обикновено се предлага като форма на поддръжка от страна на производителите на съответния софтуерен продукт.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio