Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Управление на техническите средства за наблюдение и измерване

средства за измерванеТемата за управление на техническите средства е важна и често създава проблеми при защита пред контролните органи. Според изискванията на стандарта ISO 9001:2008 организацията трябва да осигури „технически средства за наблюдение и измерване, необходими за доказване на съответствието на продукта с определените изисквания”. За да изработите определен детайл използвате съответното оборудване и средства за измерване, като например шублер за доказване на размерите. Ако произвеждате сладки, измервате количествата на съставните продукти като брашно, захар с кантари и ги печете при определена температура измерена чрез датчици на фурната. За да сте сигурни, че произведеният продукт отговаря на изискванията е необходимо техническите средства да са изправни и да можете да разчитате на техните показания. За целта трябва да управлявате тяхното използване и поддръжка.

Кои средства трябва да се калибрират и/или проверяват?

Всички технически средства имащи отношение към произвеждания продукт трябва да бъдат проверени. Често се получават разминавания в разбиранията за това има ли отношение дадено средство или не, но това зависи от вида на произвеждания продукт и от способността ви да докажете пред одиторите тяхното значение за качеството на произвеждания от вас продукт.

Каква е практиката?

Най-добре е да имате списък с всички технически средства, които използвате за наблюдение и измерване в процеса на производство. Списъкът обикновено включва информация за идентификацията на съответното техническо средство, обхват, допустими отклонения, последна проверка, следваща проверка и др. В зависимост от сложността на техническото средство е приложимо и създаването на картон, в който освен направените проверки/калибриране се отбелязват и дейностите по неговата поддръжка и съхранение.

Задължително се калибрират техническите средства подлежащи на калибриране съгласно българското законодателството. Например, това са различните кантари, използвани за продажба на стоки.

Не е задължително обаче да се калибрират всички ролетки, шублери, линеали, шаблони и др. При тях е достатъчно наличието на еталон и разписана методология за проверка.

В новата версия на стандарта се акцентира и върху използваните програмни продукти. Ако в процеса на производство използвате програмни продукти за измерване и наблюдение трябва да ги проверявате, за да сте сигурни в резултатите. Те също трябва да са включени в списъка и да се отбелязват техните проверки. Потвърждаването на тяхната способност за валидни резултати включва проверка и управление на конфигурацията. Необходимо е проследяване за актуалност, което обикновено се предлага като форма на поддръжка от страна на производителите на съответния софтуерен продукт.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

3 отговора за "Управление на техническите средства за наблюдение и измерване"

 1. Колега,
  с тези бележки за ТСНИ можете да вкарате в заблуждение много притежатели, особено на СУК. Би трябвало да изхождате от Закона за измерванията, където чл. 5 определя обхвата на метрологичния контрол, а те са твърде ограничени. Във всички останали случаи ТСНИ подлежат на калибриране. Другото, по-важно нещо, че казвайки „наличие на еталон“ без да се обясни с какви характеристики спрямо калибрираните ТСНИ трябва да бъде еталона, много от ползвателите мислят, че ако имат 5 средства с една и съща точност или неопределеност, могат да ползват едното за еталон. Има изисквания по отношение на еталоните, които важат и в тези случаи. И още една подробност – методология може да се разпише само ако няма публикуван национален стандарт, в който има методика за калибриране. Двете понятия – проверка и калибриране се различават твърде съществено.

  • Здравейте г-н Ботев,

   Благодаря Ви за коментара.
   Допълнителните пояснения от Ваша страна са напълно уместни.
   Вярвам, че с Вашата помощ ще успеем да обогатим знанията на читателите относно поддръжката на ТСНИ и ще избегнем възможностите за заблуда.

 2. Стефка Иванова13.09.2018 at 11:51Отговор

  Колега Ботев,
  Закона за измерванията касае средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, но в ТСНИ се включват всички устройства, тези които подлежат и тези, които не подлежат на метрологичен контрол. В зависимост от вида им, ТСНИ подлежат на периодична проверка или калибриране от акредитирани лаборатории,

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.