средства за измерване

15

дек.'15

Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?

Една от сериозните промени в ISO 9001:2015 е свързана с преосмисляне на подхода за документиране на системата за управление на качеството. Дава се свободата на организациите да определят под каква форма и по какъв начин да представят доказателства за съответствие с изискванията на стандарта. Въпреки, че няма изисквания за документи и записи, стандартът изисква наличието на определена документирана информация, посочена в следните точки на ISO 9001:2015:

Прочети повече

27

юни'13

Методи за определяне на интервалите за калибриране на средствата за измерване

Още в началото ще обърна внимание, че в статията не става въпрос за определяне на интервалите за контрол на средствата за измерване цитирани в чл.5 на Закона за измерванията. Те са със специален статут и изискванията към техния контрол са определени в Наредбата за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол и не подлежат на коментар. Извън изброените в чл.5 на Закона за измерванията съществуват и други средства за измервания, за които организацията сама трябва да определи периода на калибриране. В различните стандарти задължително присъстват изисквания относно използваните от организацията средства за измерване, защото те осигуряват качество и валидност на резултата. Например:

Прочети повече

09

юли'11

Вътрешнофирмена методика за проверка на ролетки

проверкаІ. Цел Да опише регламента за извършване на вътрешнофирмената проверка на ролетки. ІІ. Основни правила

  1. Описание на техническите средства. /Описват се всички използвани от организацията ролетки като видове , което трябва да съответства на описанието в списъка с техническите средства за наблюдение и измерване/
  2. Външен оглед за техническа изправност. Ролетките се проверяват за наличие на ясни деления и четлива скала, липсата на побитости, изкривявания, драскотини или други дефекти по линията за измерване, влияещи на експлотационните качества на ролетката.
  3. Прочети повече

31

май'11

Проверка на ролетки

проверка на ролеткиРолетката е техническо средство, чрез което се измерват величини без претенции за висока точност. Въпреки това, ролетките се причисляват към техническите средства за наблюдение и измерване и съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 подлежат на проверка през определени интервали от време. Често се случва така, че организациите пренебрегват ролетките като измервателно средство и правят пропуски в тяхното управление. Независимо дали става въпрос за ролетка или друго техническо средство проверката може да се извърши по два начина:

  • от специализирана лаборатория;
  • от самата организация на базата на вътрешнофирмена методика.
Всеки вариант си има своите предимства и недостатъци. В зависимост от дейността и използваните технически средства ръководството взема решение, кой вариант да използва. Ако става въпрос за голяма организация, която използва различни по сложност технически средства

Прочети повече

13

май'11

Управление на техническите средства за наблюдение и измерване

средства за измерванеТемата за управление на техническите средства е важна и често създава проблеми при защита пред контролните органи. Според изискванията на стандарта ISO 9001:2008 организацията трябва да осигури „технически средства за наблюдение и измерване, необходими за доказване на съответствието на продукта с определените изисквания”. За да изработите определен детайл използвате съответното оборудване и средства за измерване, като например шублер за доказване на размерите. Ако произвеждате сладки, измервате количествата на съставните продукти като брашно, захар с кантари и ги печете при определена температура измерена чрез датчици на фурната. За да сте сигурни, че произведеният продукт отговаря на изискванията е необходимо техническите средства да са изправни и да можете да разчитате на техните показания. За целта трябва да управлявате тяхното използване и поддръжка. Кои средства трябва да се калибрират и/или проверяват?

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio