Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

интегрирана система

28

мар.'12

Ефективност чрез интеграция на Системата за управление на качеството и софтуера за управление на бизнеса

Ефективност чрез интеграция на Системата за управление на качеството и софтуера за управление на бизнеса е тема на семинар, на който ме покани уважаваната от мен Поли Козарова от Маркетинг буркан. Семинарът предизвика моят интерес, защото в момента работя над проект за интеграция на Система за управление на качеството/СУК/ и Система за планиране на ресурсите в организацията/т.нар. ERP системи/. В България все още е малък процента на фирмите използващи софтуер за управление на бизнеса, но с помощта на европейските програми се надявам, че това ще се промени. ERP системите са полезен инструмент за бизнеса, който ако е внедрен успешно помага на ръководителите да управляват, планират и оптимизират всички бизнес процесите в организацията. Те представляват единна база от данни, в която се съдържа информация за последователността на операциите по отделните процеси и данните генерирани в процеса на работа.

Още...

06

февр.'12

Въпросник за вътрешен одит на Интегрирана система за управление

Във връзка с зачестилите запитвания за Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа реших да обединя въпросниците за отделните системи в един общ, който да облекчи провеждането на вътрешен одит на ИСУ съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Все още в голяма част от организациите има внедрени две или повече отделни и независими една от друга системи, което значително затруднява тяхното управление и води до дублиране на дейности, документи и т.н. Интегрирането на различните системи в една води до обединяване на общите им части и спестява време и усилия при тяхната поддръжка.

Още...

31

ян.'12

Новости в ISO 19011:2011 – IV част

6. Дейности, свързани с одита – точката е свързана с указания по планиране и провеждане на одита. Сравнявайки двете фигури показани по-долу(фигура 1 - версия 2004, фигура 2 - версия 2011) на пръв поглед се наблюдават сериозни различия, които в последствие се оказва, че се изразяват само в промяна на част от точките и в допълнения към някои от тях. Към т. 6.2.2 Установяване на първоначален контакт с одитираната организация са добавени допълнителни цели свързани с определянето на приложимите законови и други изисквания, работата с поверителна информация и очакванията и потребностите на одитираната организация.

Още...

20

окт.'11

Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001

На 17 и 18 октомври беше проведен сертификационен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа на мои клиенти с обхват на системата доставка, монтаж и ремонт на оборудване в енергетиката. Одитираща организация в случая беше TUV Nord – по избор на клиента. Изборът на сертифицираща организация не е лесен процес имайки в предвид многото представителства на международни сертифициращи организации в страната. Моят стремеж е да създавам контакти с различните сертифициращи организации, за да мога да помагам на клиентите си да изберат най-подходящата за тях. В конкретния случай за първи път работих с TUV Nord и мога да кажа,

Още...