Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

вътрешен одитор

13

февр.'12

Новости в ISO 19011:2011 – V част

7. Компетентност и оценяване на одиторите. В новата версия на стандарта е засилено вниманието на развитието на професионалната компетентност на вътрешните одитори чрез обучения и участия в одити. За определянето на посоката на развитие се извършва оценяване на одиторите, което „трябва да бъде планирано, изпълнено и документирано в съответствие с програмата на одит”. Резултатите от оценяването ще послужат за:

  • съставяне на екип от одитори, както е описано в т. 5.3.4;
  • определяне на потребностите от обучение и друго подобряване; и
  • постоянно действащо оценяване на дейността на одиторите.
За 7.2 Определяне на компетентността на одитора, необходима за програмата на одита, трябва да се разгледа следното:

Още...

20

дек.'11

Удостоверение за вътрешен одитор по ISO 19011:2011. Новости.

УдостоверениеКакто ви бях споменала в предишния материал на 16.12.2011г. в гр. Стара Загора се проведе курс „Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление, в съответствие с новия стандарт ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление”.  Използвах първата появила се възможност след приемането на стандарта на 11.11.2011г. да се запозная в дълбочина с новостите на стандарта и да получа удостоверение, което ми е необходимо при извършване на вътрешните одити на системите за управление на моите клиенти. Въпреки, че курсът беше кратък получих достатъчно информация, която планирам да споделя с вас. В поредица от материали ще обърна внимание на новостите в стандарта по отделните точки.  Започвам веднага.

Още...