7 ключа за ефективна поддръжка на системи за управление

Работя от дълго време по разработването, внедряването и поддържането на ISO системи за управление. Проблемите не са малко и причините за това са описани в стотици страници. Не мисля да ги увеличавам, като разсъждавам защо, как или кога, още повече че едва ли ще успея да кажа нещо ново или различно.

Новото, което реших да направя е да предоставя повече информация и разяснения свързани с поддръжката на системите за управление, под формата на безплатно видео обучение. Целта на обучението еда Ви помогне да разберете същността и значението на ISO системите за управление и да Ви даде насоки за тяхната ефективна поддръжка.

Защо видео обучение?

Защото в забързания свят, в който живеем, работим и в който времето е най-ценния ресурс се опитвам да намеря удобен и лесен начин за Вас, за достъп до знания и полезна информация.

Видео обучението „7 ключа за ефективна поддръжка на системи за управление“ е разработено под формата на отделни модули, които представляват озвучени презентация в рамките на 10-20 минути. Отделните видео презентации ще бъдат представени в поредица от 8  последователни материала на страниците на kachestvoto.com, стартиращи на 27.02.2014г.

Защо поддръжка?

Защото в процеса на поддръжка, организациите се сблъскват с много въпроси, на които трудно намират точните отговори и защото вярвам, че повечето знания относно системите за управления и тяхната ефективна поддръжка, ще помогнат на организациите да видят смисъла в тяхното използване и да го приложат в практиката.

За кой е предназначено обучението?

В материалите на обучението се разглеждат ключови изисквания относно системите за управление, които стоят в основата на всяка една система, независимо от нейната насоченост. В тази връзка обучението е подходящо за всеки ръководител, отговорник, мениджър, представител на ръководството, който отговаря за управлението и поддържането на съответната система за управление – на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, в органи за контрол и т.н.

Постарала съм се в обясненията да изчистя специфичната терминология и да представя изискванията на стандартите по достъпен и лесен за разбиране език. По този начин обучението може да се използва и като въвеждащо за новопостъпили или за лица, които тепърва им предстои да се сблъскат с „абстрактната“ материя на стандартите, касаещи системите за управление.

Какво включва обучението?

Разсъждавайки върху съдържанието на обучението се опитах да обхвана основните моменти за ефективността на една система за управление, независимо спрямо кой стандарт е разработена и внедрена в организацията – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17020 и т.н. Така се оформиха 7-те ключа за ефективна поддръжка, включващи:

  1. Процесен подход.
  2. Отговорност на ръководството.
  3. Управление на ресурсите.
  4. Управление на промяната.
  5. Управление на документи.
  6. Наблюдение и измерване.
  7. Анализ и действие.

7-те ключа представляват основните и типични процеси за поддръжката на една системата за управление, които се явяват нови и различни от същинската дейност на организацията, и които предизвикват трудности поради липсата на яснота и разбиране на изискванията на съответния стандарт.

Във всеки модул от обучението ще се опитам да разтълкувам ключови изисквания на стандартите и да им придам по-разбираемо виждане относно тяхното практическо приложение. Така, чрез различния поглед и начин на представяне на информацията, се надявам обучението да Ви бъде полезно и да Ви помогне при работата Ви с Вашите системи за управление.

Видео материалите ще бъдат публикувани в отделни статии на блога и в раздел Видео. Това ще Ви позволи да ги сваляте и възпроизвеждате толкова пъти, колкото Ви е необходимо и в удобно за Вас време.

И това не е всичко. Във всеки един момент, когато имате въпрос можете да се свържете с мен. Вярвам, че заедно ще открием отговорите и ще намерим решение на всеки казус, свързан с поддръжката на системите за управление.

Така, че очаквам Ви на новото видео-обучение на kachestvoto.com – „7 ключа за ефективна поддръжка на системи за управление“. Ще припомня, че то е безплатно и стартира на 27.02.2014г.

Заповядайте!

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio