Как се определя обхватът на СУОС?

Определянето на обхвата на СУОС е от първостепенно значение за нейното успешно разработване и внедряване. За разлика от предишното издание на стандарта, в ISO 14001:2015 е обърнато повече внимание на важните акценти при определяне на обхвата на СУОС. И така, какво трябва да знаем за обхвата, за да можем да го определим правилно?

Определяне на обхвата на СУОС: Какво означава това?

Под термина обхват се има предвид „обхванати дейности“, т.е. ако възприемем СУОС като система от правила, то обхватът трябва да се посочи за кои дейности ще се отнасят тези правила. Особеното при определянето на обхвата на СУОС е, че тук трябва да се определят границите както организационно(кои дейности ще бъдат включени), така и физически(къде се извършват тези дейности).

Предвид важността на обхвата, ISO 14001:2015 дава някои насоки при неговото определяне:

  • външните и вътрешните обстоятелства на средата трябва да бъдат взети предвид, за да се гарантира, че обхватът е определен правилно спрямо контекста на организацията;
  • задълженията за спазване трябва да бъдат отчетени. Стандартите за системи за управление стъпват на основата, че организациите спазват изискванията на нормативните актове. И по тази причина системата няма как да функционира правилно, ако организацията не осигури съответствие със нейните задължения за спазване и това трябва да се вземе предвид още на етап определяне на обхвата на СУОС;
  • отчитане на организационните нива, функции и физически граници – това са организационните и физически граници в които ще се прилага СУОС. Организациите имат свободата и гъвкавостта да определят своите граници. Например, при по-голяма организация, СУОС може да се отнася за цялата организация или само за част от нея: отделен вид производство или подразделение;
  • дейностите, продуктите и услугите на организацията стоят в основата на обхвата. Какво произвежда организацията, или каква услуга предлага? Това са въпроси, които помагат за дефиниране на обхвата. Помислете за разликата между топлоелектрическа централа и производител на мебели. И двете организации имат различни дейности и продукти, въздействието ще е различно и съответно обхватът ще е различен;
  • наличие на правомощия, способност за упражняване на контрол и влияние. Системата не може да бъде ефективна без контрол и влияние върху отделните аспекти изброени по-горе.

Обхват: Изисквания

Изискванията относно обхвата на СУОС са посочени в т.4.3 от ISO 14001:2015. Както стана ясно, обхватът може да се отнася до дейността на цялата организация или на част от нея. Но обхватът не трябва да се използва за изключване на дейности, продукти или услуги, които имат значими аспекти на околната среда или за избягване на определен вид задължения за спазване. Обхватът трябва да бъде реално представяне на дейностите на организацията, включени в определените граници. Той трябва да е ясен и написан по начин, който да не заблуждава заинтересованите страни по един или друг начин.

Изискване на ISO 14001:2015 е обхватът да се поддържа във вид на документирана информация и да бъде достъпен за заинтересованите страни.

Особености

Изискванията към обхвата не случайно са част от раздел 4 на ISO 14001:2015. Съществува пряка връзка и зависимост между контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни и обхвата на СУОС. Колкото по-точно и ясно се определи контекста на организацията, толкова по-ясен ще бъде обхватът на организацията, а от там и самата система. Да не говорим, че по време на одит от трета страна, ако има неточности в обхвата, ситуацията значително се усложнява.  Затова обърнете сериозно внимание на обхвата на СУОС. Правилно определения обхват поставя здрава и стабилна основа за развитието, функционирането и подобряването на СУОС.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Как се определя обхватът на СУОС?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio