Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?

Новост в ISO 14001:2015 е въвеждането на понятието "документирана информация". Аналогично на ISO 9001:2015 промяната касае до сега познатите термини "процедура" и "запис". В новото издание на ISO 14001 не се поставя изискване за промяна на използваните до момента термини, което означава че могат да бъдат запазени в сегашния си вид.

Преходът е идеален момент да се преразгледа документацията на системата. От една страна с цел да се преведе в съответствие с новото издание на ISO 14001, а от друга да се оптимизира, като се премахнат излишни и нефункциониращи елементи.

При актуализацията на документацията е необходимо да се съобразите с изискванията на новото издание на ISO 14001 за поддържане на документирана информация, свързана с:

 • обхват на системата - т.4.3 "обхватът ...... трябва да бъде поддържан във вид на документирана информация";
 • политика по околна среда - т.5.2 "политиката по околна среда трябва да бъде поддържана във вид на документирана информация";
 • рискове и възможности - т.6.1.1 "организацията трябва да поддържа документирана информация за своите рискове и възможности, на които да бъде обърнато внимание" и като доказателство  за изпълнение на процесите в съответствие с планираното;
 • аспекти на околната среда - т.6.1.2 "...поддържа документирана информация за своите аспекти на околната среда...", както и за използваните критерии за определяне на значимите аспекти и за определените значими аспекти на околната среда;
 • задължения за спазване - т.6.1.3 "...да поддържа документирана информация за своите задължения за спазване";
 • цели по околна среда - т.6.2.1 "...да поддържа документирана информация за целите по околната среда";
 • компетентност на персонала - т.7.2 "...да поддържа подходяща документирана информация като доказателство за компетентност";
 • обмен на информация - т.7.4.1 "..да поддържа документирана информация като доказателство за осъществения обмен на информация, когато е подходящо";
 • изпълнение на процесите - т.8.1 "...да поддържа документирана информация в необходимия обхват ....", за да се гарантира, че процесите се изпълняват както е планирано;
 • готовност за извънредни ситуации - т.8.2 "да поддържа документирана информация", за да се осигури увереност, че при възникване на извънредна ситуация, организацията ще реагира както е планирано;
 • оценяване на резултатността - т.9.1.1 "...да поддържа подходяща документирана информация като доказателство за резултатите от наблюдението, измерването, анализа и оценяването";
 • оценяване на съответствието - т.9.1.2 "...да поддържа документирана информация като доказателство за резултата(ите) от оценяване на съответствието";
 • вътрешен одит - т.9.2 "...да поддържа документирана информация" за изпълнението на програмата за вътрешен одит и за резултатите от проведените одити;
 • преглед от ръководството - т.9.3 "...да поддържа документирана информация като доказателство за резултатите от прегледите на ръководството";
 • несъответствия и коригиращи действия - т.10.2 "...да поддържа документирана информация като доказателство за естеството...." на несъответствието, за предприетите действия за неговото отстраняване и за резултатите от коригиращите действия.
  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутон за споделяне

1 отговора за "Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?"

 1. Милена Димитрова-Николова11.12.2017 at 11:45Отговор

  Здравейте,
  не зная дали е правилно да задам въпроса си точно тук, но се надявам да получа някакъв отговор.
  Нашата фирма сме имали Програма за управление на отпадъците от 2011 г – 2016 г. утвърдена от Директора на РИОСВ – Перник, въпросът ми е тъй като е минал утвърдения период трябва ли да се направи пак така програма.
  Благодаря предварително!
  Поздрави!

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.