Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Как да изберем подходящ метод за оценяване на риска?

подходящ методЗададох си този въпрос с идеята разсъждавайки над темата да открия път, вариант или насоки за избор на най-подходящия метод за оценяване на риска. Оказа се, че отговорът не е еднозначен и съвсем не е толкова лесен за откриване. Може би щеше да бъде лесно, ако съществуваха два, три метода с конкретно предназначение и без условности.

Но реалността е съвсем различна. Бърза справка в ISO/IEC 31010 "Управление на риска. Методи за оценяване на риска" ни информира за възможността да избираме между 31 метода за оценяване на риска. Задачата се усложнява и от факта, че всеки един от методите е подходящ за различен етап от процеса на оценяване на риска. Така на практика е твърде вероятно да се наложи да използваме не само един метод, а комбинация от няколко.

Какво означава методът да е подходящ?

За да бъде един метод подходящ за конкретното оценяване на риска е необходимо той да притежава следните характеристики:

 • да е подходящ за ситуацията и организацията;
 • резултатите от оценката да разширяват разбирането за риска и да дават насоки за въздействие спрямо него;
 • да е проследим, повторим и проверим.

При избора на метод или комбинация от методи оказват влияние различни фактори, като:

 • целите на оценяването на риска - оказват пряко влияние върху избора на метод, защото в зависимост от целта се определя степента на задълбоченост и обхват на метода;
 • потребностите на лицата, вземащи решение - в зависимост от проблема, понякога е необходима по-висока степен на подробност, друг път общото разбиране е напълно достатъчно;
 • видът, обхватът и потенциалните последствия от анализираните рискове - рисковете могат да бъдат сложни и комплексни. В някои случаи рисковете се оценяват поотделно, а в други като комплексно въздействие, в зависимост от което се определя подходящия метод за оценяване;
 • наличието на ресурси - знания, умения и опит на екипа, ограниченост във времето или по отношение на финансови ресурси. Понякога простия метод приложен правилно осигурява много по-добри резултати, отколкото използването на сложен и неправилно разбран метод;
 • наличието на информация и данни, степен на неопределеност - някои методи изискват повече информация от други. От съществено значение за избора на метод е неопределеността на данните, която е свързана с качеството и надеждността на наличната информация. Липсата на надеждност на данните води до изкривяване на резултатите от оценяването на риска и неясноти при прогнозиране на бъдещето.

Видове методи за оценяване на риска

Както вече стана ясно, методите за оценяване на риска са много и различни по вид. С цел да се предаде по-голяма яснота относно възможностите на всеки един метод в Приложение А на ISO/IEC 31010 е направено сравнение и приложимост на методите към всеки един от етапите на процеса на оценяване на риска. Нека да разгледаме няколко примера с по-широко разпространените методи:

 • мозъчна атака - добре приложим на етап идентификация на риска и неприложим за останалите етапи;
 • метод Делфи - добре приложим на етап идентификация на риска и неприложим за останалите етапи;
 • изследване на опасностите и работоспособността /HAZOP/ - добре приложим при идентификацията на риска и определяне на последствията и по-малко приложим при определяне на вероятност, ниво на риска и преценяване на риска;
 • анализ на опасностите и контрол на критичните точки /HACCP/ - добре приложим при идентификация на риска, определяне на последствията и преценяване на риска и неприложим за останалите;
 • анализ на рисковете за околната среда - добре приложим за всички етапи на оценяване на риска;
 • анализ на появяването на дефекти и на последиците от тях /FMEA/ - добре приложим за всички етапи на оценяване на риска;
 • причинно-следствен анализ /ССА/ - добре приложим при определяне на последствията и вероятностите и по-малко приложим за останалите етапи;
 • анализ на причинно-следствените връзки - добре приложим при идентификация на риска и определяне на вероятностите и неприложим за останалите етапи;
 • дърво на решенията - добре приложим при определяне на последствия и вероятност, по-малко приложим при определяне на ниво на риска и преценяване на риска, неприложим при идентификация на риска;
 • анализ на безотказността на човешкия фактор - добре приложим за всички етапи, с изключение на преценяването на риска, където е по-малко приложим;
 • техническо обслужване на база безотказност - добре приложим за всички етапи;
 • анализ на разходите и ползите - добре приложим при определяне на последствията и по-малко приложим за останалите етапи.

От изброените в Приложение А методи само 3 от тях са добре приложими за всеки един от етапите на процеса на оценяване на риска - анализ на рисковете за околната среда, анализ на появяването на дефекти и на последиците от тях /FMEA/ и техническо обслужване на база безотказност.

Дали обаче някой от тях ще бъде подходящ за Вашия случай?

Повече информация за всеки метод можете да получите от Приложение В (информационно) Методи за оценяване на риска на стандарт ISO/IEC 31010 "Управление на риска. Методи за оценяване на риска".

Източник: БДС EN 31010:2010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)

Публикувано от Мира Михова на 13.04.2015г.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

социални мрежи

0 отговора за "Как да изберем подходящ метод за оценяване на риска?"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.