Новите принципи за управление на качеството

Животът стана толкова динамично променяща се величина, че докато свикнем с употребата или приложението на нещо в следващия момент се оказва, че то вече е морално остаряло и се  е появила нова възможност. Тежката истина е, че всичко около нас се променя много по-бързо отколкото ние можем да понесем. Стандартите като част от средата, която ни заобикаля също се променят. Но за добро или лошо тяхната промяна се извършва значително по-бавно и имаме възможността да я осмислим и възприемем.

Още в началото бих искала да направя едно уточнение, че стандартите се променят не „защото старата версия е калпава“ , както срещам в коментари по разни форуми, а защото е необходимо актуализиране на съдържанието в съответствие с утвърдилите се за периода добри практики. Старата версия си е напълно читава и годна за периода на валидност на стандарта.

Колкото и старомодно да звучи думата стандарт, стремежът на създаващите ги организации е стандартите да се поддържат в актуално състояние, като се отчита текущото развитие на технологиите, методите, оборудването и др. Средният период на промяна на версията на стандарт е от порядъка на 7 години.

И говорейки за промени ще ви обърна внимание на предстоящите промени в стандарт ISO 9000:2005 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник. Като член на ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието съм запозната с предстоящите промени по действащите стандарти и излизащите нови. Във тази връзка ще споделя с вас, че вече се работи по промените на стандартите от серията 9000. Началото е поставено със стандарт ISO 9000, като са представени за обсъждане принципите за управление на качеството.

При разработването на новите принципи за основа се използват старите, защото както вече стана ясно говорим за изпитани във времето добри практики. Общото впечатление е, че няма включване на нов принцип. Извършени са някои промени и преобразувания по съществуващите, което можете да видите в сравнителната таблица по-долу.

*Забележка: Новите принципи са представени на английски език, защото стандартът е на етап обсъждане и няма официален превод на български език.

На пръв поглед прави впечатлението, че предложението включва 7 принципа, докато сега действащите са 8. Причината за това не е в отпадането на принцип 5 Системен подход на управление, който липсва в новите принципи. Предложението е той да бъде обединен с Процесния подход и в новата версия да бъдат представени като един принцип.

Това е общото представяне на новите принципи за управление на качеството и от тук нататък започват разсъждения, размисли и тълкувания.

Какво се крие зад всеки един от тях? … предстои да разберем…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio