Одит на виртуални дейности

Развитието на информационните технологии промени бизнес средата, като предостави нови форми на комуникация и обмен на информация. Днес, за всяко нещо ползваме интернет, включително и за работа. Много бизнеси, изместиха физическата среда с виртуална. В такива случаи възниква въпросът: Как се одитират такъв вид дейности?

Какво представляват виртуалните дейности?

Това са дейности, които дадена организация извършва като използва он-лайн среда. Наример продажба на стоки/услуги в интернет, използване на интранет или облачни структури. Такъв тип среда позволява на хората, независимо от своето физическо местоположение да извършват определени дейности/процеси.

Как се одитират виртуални дейности?

Виртуалният одит се провежда като се спазват правилата на стандартния одит – планиране, провеждане, документиране, но с използването на информационни технологии за проверка на доказателствата от одит.

При виртуалния одит, за да се осигури обективност на доказателствата от одит, в зависимост от виртуалните дейности, одиторът е необходимо да се обърне внимание на:

  • протоколите за отдалечен достъп, използваните устройства, програмното осигуряване;
  • предварителна проверка на връзката, за отстраняване на евентуални проблеми;
  • действия при извънредни ситуации/прекъсване на достъпа, проблем с устройство/ и осигуряване на алтернативни варианти;
  • необходимост от допълнително време за одит.

Изброените дейности насочват към необходимостта от предварително определяне на рисковете, свързани с одитите от разстояние, които са специфични и по-различни от тези при провеждане на одит на място. А в основата на успешния одит стои доброто планиране. Одитът със сигурност ще се провали, ако няма предварителна подготовка и в деня на одита тепърва започнат да се търсят варианти за осигуряване на достъп или подходящи устройства.

Важен въпрос при всеки одит е осигуряването на сигурност на информацията и опазването на професионалната тайна. При виртуален одит, този въпрос придобива особено значение, което изисква от одитора:

  • предварително да поиска разрешение за снимки на документи от екран или друг вид записи/с микрофон, фотокамера/, предвид опазването на професионална тайна;
  • осигуряване на конфиденциалност и лично пространство по време на почивките при одита, чрез спиране на записа.

Компетентност на одитора

Провеждането на виртуален одит изисква специфични знания и умения на одитора, свързани с:

  • знания за информационните технологии и тяхното приложение;
  • технически умения за работа с електронни устройства и технологии по време на одита;
  • опит в провеждането на одит от разстояние.

0 отговори на "Одит на виртуални дейности"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio