Пренебрегваните ресурси

Когато става въпрос за ресурси обикновено се сещаме за финансовите ресурси. Те обаче се управляват в съответствие с други стандарти и не са обект на разглеждане от стандартите, касаещи системите за управление. Това ни помага да обърнем по-задълбочено внимание на останалите ресурси, които по принцип остават в сянката на финансовите – персонал, инфраструктура, работна среда, знания, информация, технологии, природни ресурси.

Персоналът е изключително ценен ресурс, защото участва пряко в създаването на стойност. Ясно е, че за постигането на висока стойност е необходимо персоналът да бъде компетентен. Но дали това е достатъчно за ефективната поддръжка на системите за управление и изобщо за успеха на организацията?

Моето мнение е, че не е. Защо?

Защото когато един човек е компетентен, той просто си върши работата, но когато е приобщен към организацията, той дава всичко от себе си за постигането на нейните цели. Тогава организацията има възможността да усети силата на този ресурс и да го насочи в посоката на бъдещото си развитие.

Какво още трябва да знаете за управлението на ресурсите?

Ще научите от видеопрезентацията за третия ключов елемент от 7 ключа за ефективна поддръжка на системи за управление – Управление на ресурсите.

Още по темата:

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio