Процес Закупуване

Закупуването е важен процес, защото е определящ за качеството и реализацията на крайния продукт. Материалите за изработването на даден продукт са необходими в определено време и с определено качество. Това би могло да се постигне само чрез ефективно управление на процеса на закупуване. Добрата практика според стандарт ISO 9001:2008 показва, че за управлението на процеса е необходимо изграждането на взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Как?

Няма точно определен регламент. Но всяка организация трябва да подбере такива доставчици, които да доставят продукти отговарящи на изискванията и на които организацията да може да разчита.

Основните акценти при управление на процеса са:

  • използване на качествени материали/услуги;
  • осигуряване на проследимост на вложените материали;
  • работа с одобрени доставчици.

Осигуряването на проследимост дава информация за вложените материали в конкретното изделие. Например за производството на диван МОКА се използват дунапрен, дървен материал, дамаска, механизми, колани и др. Ако след продажбата на диван МОКА се получи рекламация, например заради проблем с механизма, веднага може да се открие какъв тип механизъм е бил вложен за производството му и от кой доставчик е бил закупен, за да се изледват причините за възникналия проблем и да се вземат съответните коригиращи мерки за отстраняването му.

Проследимостта се осигурява чрез въвеждането на записи – хартиени или електронни. Необходимо е съхранение на записи на всеки етап , като се започне от заявяването на материала, осъществяването на входящ контрол, завеждането и изписването от склада. Облекчен вариант е интегрирането на процеса с ERP система, защото тя подсказва и изисква генерирането на съответните документи, съхранява необходимите записи и осъществява връзка с останалите процеси в организацията – производство, транспорт и др., което улеснява осигуряването на проследимостта. Освен това дава възможност за търсене по различни критерии – доставчик, материал, дата и др. И ако се върнем на нашия диван МОКА ще можем чрез въвеждане на номера на поръчката или друг критерии да открием цялата информация свързана с производството на конкретния диван – какви материали са вложени, кога е бил произведен, от кого и т.н. Тук ще направя едно малко, но много важно уточнение, че ще открием толкова информация, колкото сме въвели при неговото производство.

Някои ERP системи позволяват извършването на оценка на доставчиците, което е изискване на стандарт ISO 9001:2008, но имайте в предвид, че това действие е свързано с въвеждането и обработката на допълнителна информация. Системата няма да извърши оценката автоматично вместо вас. Други ERP системи дават възможност за създаване на приоритет на доставчиците, които обаче предварително сте оценили. При всички случаи всяка ERP система предоставя някаква възможност за оценка на доставчиците. Проверете каква е тя и я използвайте, за да облекчите своята работа.

Оценката на доставчиците е изискване, което трябва да бъде изпълнено, независимо какъв вариант за оценка ще използвате. Ако не разполагате със система достатъчно е да използвате таблица, в която да опишете вашите доставчици, да посочите критериите за оценка и да ги оцените спрямо тях.

Примерна таблица за оценка на доставчиците можете да видите тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio