доставчици

08

авг.'12

Как ISO 9001 помага във веригата на доставките?

верига на доставкитеВнедряването на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ISO 9001 поставя основата на изграждане на ползотворни взаимоотношения с доставчиците. Чрез СУК се въвеждат изисквания към доставяните стоки и/или услуги, правила за извършването на входящ контрол и периодично оценяване на възможността им да доставят необходимите за организацията продукти. Създаденият регламент дава възможност за ефективно управление на доставките, чрез проследяване на процеса от самото възникването на необходимостта от закупуване на съответната стока или услуга до влагането му в производството или достигането му до клиента. До тук изброените действия касаят самата организация. Но какво можем да направим извън нея?

Прочети повече

06

юни'12

Европейските проекти не са това, което изглеждат

Повод за написването на този материал е желанието ми да внеса малко повече светлина по работата по проекти финансирани от Европейски програми/по конкретно за ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика/. Организациите, които вече имат изпълнен проект зад гърба си със сигурност са наясно и имат представа за какво става въпрос. Бих искала да обърна внимание на онези моменти, който съм открила като ключови от моята практика с надеждата да бъдат полезни на организациите, които тепърва им предстои работа по европейски проекти. Всеки поглежда с надежда към европейските фондове и в представите си започва да рисува картини на дългоочаквания спасител, който ще избави организацията от кризисната ситуация, в която се намира. Представите обикновено са в посока написване на проекта - основна трудност, получаване на пари и изпълнение на проекта - какво му e трудното на това. Да, ама не. На практика нещата не се случват точно така.

Прочети повече

27

май'12

Процес Закупуване

Закупуването е важен процес, защото е определящ за качеството и реализацията на крайния продукт. Материалите за изработването на даден продукт са необходими в определено време и с определено качество. Това би могло да се постигне само чрез ефективно управление на процеса на закупуване. Добрата практика според стандарт ISO 9001:2008 показва, че за управлението на процеса е необходимо изграждането на взаимноизгодни отношения с доставчиците. Как? Няма точно определен регламент. Но всяка организация трябва да подбере такива доставчици, които да доставят продукти отговарящи на изискванията и на които организацията да може да разчита. Основните акценти при управление на процеса са:

Прочети повече

23

апр.'11

Как се оценяват доставчиците?

верига на доставкитеВ днешно време успешното управление на веригата на доставките се превръща в ключов фактор за оцеляването на всяка една организация. От една страна е стремежът за постигане на по-ниска доставна цена, а от друга не допускането на прекалена близост с доставчиците, която да им позволи да влияят на нашия бизнес. Все по-често се сблъсквам с нежеланието на фирмите да се обвържат със своите доставчици чрез договори, именно поради изброените причини. Противно на японския модел, където доставчиците се „управляват” чрез партньорски взаимоотношения, ние тук все още се страхуваме да се доверим. Може би с право, но по този начин губим възможността да споделяме информация с нашите доставчици и да координираме по-ефективно общите задачи. Със сигурност в практиката на всяка фирма съществуват доставчици, с които са изградени отношения на доверие и такива, с които не са.

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio