Ръководство за одит на системи за управление

15.00 лв.

Ръководството за одит на системи за управление дава насоки и полезни знания, свързани с провеждането на одити на системи за управление съгласно указанията на ISO 19011:2018.

Ръководството се предоставя в PDF формат.

Код: 190112018М Категория: Етикети: ,

Описание

Ръководството има за цел да Ви даде насоки и полезни знания, свързани с провеждането на вътрешни одити на системи за управление. Въпреки, че съществува друг стандарт с изисквания относно одитите за сертификация на системи за управление, указанията на стандарт ISO 19011:2018 могат да бъдат полезни на всеки одитор, независимо дали извършва вътрешен одит, одито от втора или трета страна.

Ръководството за одит на системи за управление е разработено на основата на указанията дадени от стандарт ISO 19011:2018, с включени допълнителни материали и задачи за самостоятелна работа, които да Ви помогнат в разбирането на процеса на провеждане на одита.

Съдържанието на ръководството включва 6 раздела. Към всеки раздел е представена допълнителна информация за видео лекциите към обучението ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление, практически задачи с решени казуси, примерни документи, примерни тестове с отговори.

Ръководството се предоставя БЕЗПЛАТНО на закупилите тест за ISO 19011:2018.

Какво е ISO 19011?

ISO 19011 е международен стандарт, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Последната актуализация на стандарта е от 2018г.

Стандарт ISO 19011 дава указания за провеждане на одит на системи за управление.

Какво е одит?

Одитът представлява проверка за съответствие с определени критерии, които могат да бъдат:

  • изисквания към системи за управление, определени в стандарти като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и др.;
  • изисквания, определени от заинтересовани страни;
  • изисквания на нормативни актове;
  • изисквания на процеси, дейности на системата за управление;
  • планове свързани с постигане на конкретни резултати и др.

Указанията на ISO 19011 се прилагат от всички организации, независимо от тяхната големина, вид, предмет на дейност, обхват и сложност на системата за управление.

Видове одит

  • Одит от първа страна – това са така наречените вътрешни одити, които се извършват от самата организация или от името на организацията. Вътрешните одити могат да бъдат извършвани от компетентни лица, служители на организацията или от външни лица, когато организацията не разполага с компетентни одитори.
  • Одит от втора страна – външен одит, който се извършва от страни, които проявяват интерес към организацията, като клиенти или други лица, действащи от тяхно име.
  • Одит от трета страна – външен одит, който се извършва от трета независима страна, като органи за сертификация и държавни агенции.

Стандартът ISO 19011 е насочен основно към извършването на вътрешни одити, но указанията му се прилагат и при провеждането на външни одити.

Структура на ISO 19011:2018

ISO 19011:2018 се състои от седем раздела. Първите три са информативни, а останалите четири включват принципи, указания за извършване на одит на системи за управление, компетентност и оценяване на одитори.

Раздел 4 – Принципи на одитиране

Разделът включва подробно описание и разяснения на изброените седем принципа на одитиране.

Раздел 5 – Управление на програмата за одит

Разделът включва указания за ефективно планиране на одитите в организацията чрез определяне на цели, рискове и възможности, съставяне и изпълнение на програма за одит, наблюдение, преглед и подобряване на програмата за одит.

Раздел 6 – Извършване на одит

Разделът включва указания за извършване на конкретния одит и насоки за дейностите, свързани с начало на одита, подготовка на одита, провеждане на одита, подготовка и разпространение на доклада от одит, завършване на одита и действията след одита.

Раздел 7 – Компетентност и оценяване на одиторите

Разделът включва указания за определяне на необходимата компетентност на одира, избор на подходящи критерии и методи за оценяване на одитори, поддържане и подобряване компетентността на одитора.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Ръководство за одит на системи за управление“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio