Стандарти в помощ на организациите – серия ISO 10000

В днешно време стандартите не се приемат с „добро око“. Причината за това е комплексна. Било то поради налагането им като задължителни или пък от липсата на информация и разбиране или просто поради различно виждане за нещата. Много често ставам свидетел на коментари, които определят стандартите/касаещи системите за управление/ като неприложими за всякакъв тип организации или лишени от конкретика. Това са две напълно изключващи се неща и няма как да бъдат удовлетворени едновременно. Ако стандартите са конкретни и включват спецификата на определен вид организации, тогава те няма да са подходящи за всички и обратно.

Истината е, че не е това основната цел на стандартите за системи за управление. Идеята е да се намери това общо за всички организации нещо, което ги движи напред и ги прави успешни. И това общо нещо е управлението. Всяка организация има нужда от управление, но големият въпрос е как точно да се управлява?

В стандартите се определя общата рамка и добрите практики на управление, от които всяка организация има нужда, независимо от големината и предмета на дейност. В стандартите се определят минималните изисквания към управлението на организациите, без изпълнението на които те не биха били успешни или в най-добрия случай биха били успешни за опреден период от време.

Успешните организации „надскачат“ тези изисквания като поставят много по-високи. В стремежа си за непрекъснато подобрение те търсят нови начини и възможности за подобряване на своето изпълнение. На помощ отново идват стандартите. Това са друг тип стандарти, създадени с цел да помогнат на организациите, които се опитват да подобрят своите системи за управление, процеси или дейности.

Една такава група стандарти е серията ISO 10000, която е създадена да помага за подобряване на системите за управление на качеството. В новата версия на ISO 9001 серията ISO 10000 е представена като приложение С. Целта е организациите, внедрили и поддържащи системи за управление на качеството да се запознаят със съществуването на серията и да я използват за подобряване на своите системи.

Кои стандарти включва серия ISO 10000?

 • ISO 10001 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации;
 • ISO 10002 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите
 • ISO 10003 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за решаване на спорове извън организациите;
 • ISO 10004 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване;
 • ISO 10005 Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството;
 • ISO 10006 Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството на проекти;
 • ISO 10007 Системи за управление на качеството . Указания за управление на конфигурацията;
 • ISO 10008 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за сделки при електронна търговия между търговци и потребители;
 • ISO 10012 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване;
 • ISO/TR 10013 Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството;
 • ISO 10014 Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи;
 • ISO 10015 Управление на качеството. Указания за обучение;
 • ISO/TR 10017 Указания за статистически методи;
 • ISO 10018 Управление на качеството. Указания за приобщаване и компетентност на персонала;
 • ISO 10019 Указания за избора на консултанти по системи за управление на качеството и за използване на техните услуги;
 • ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за управление.

И преди да се насочите към серия ISO 10000 ще обърна внимание, че в момента тече процедура по преглед и преработка на включените в серията стандарти, във връзка с новото издание на ISO 9001:2015. Очаквайте новите издания на стандартите от серията ISO 10000, след появата на ISO 9001:2015.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio