оперативно планиране

13

май'22

Как жизненият цикъл на продукта влияе върху аспектите на околната среда?

Версия 2015 на стандарт ISO 14001 въведе изискването аспектите на околната среда да се разглеждат в перспективата на жизнения цикъл …

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio