Разбиране на връзката между аспект на околната среда и оперативно управление

В т.8.1 на ISO 14001:2015 са посочени изискванията относно оперативното планиране и управление. Много често прочитайки ги не става ясно какво точно се изисква от организацията. Задавали ли сте си въпроса: каква е приложимостта на изискванията за оперативно управление? Необходимо ли е да се създава процедура? Какво представлява оперативното управление и наистина ли е необходимо? Каква е връзката с аспектите на околната среда?

Както не веднъж е ставало въпрос, стандартите за системи за управление са написани по начин, който да е еднакво приложим за организации с различен размер и предмет на дейност. Поради тази причина не е възможно посочването на конкретика. Така, че ако организацията генерира опасни отпадъци или отделя замърсени отпадъчни води и това са нейни значими аспекти, то тя ще се нуждае от създаването на правила за управление на отпадъчните води или за управление на отпадъците. Но, ако дадена организация няма подобни процеси, то за нея не е необходимо създаването на такива правила. Организацията трябва сама да реши какво е значимо(значим аспект) за нейната дейност и съответно да създаде подходящите правила, било то под формата на процедура, инструкция, ръководство или друго.

Но какво ще стане, ако организацията няма значими аспекти? Възможно ли е?

Аспекти на околната среда

Аспектите на околната среда са начините, по които организацията взимодейства с околната среда и те са от решаващо значение за оперативното планиране и управление. Как да определите кои аспекти са значими можете да научите от статията: 4 стъпки за определяне и оценяване на аспектите на околната среда.

Както стана ясно, когато има определени значими аспекти на околната среда е необходимо да се планират дейностите така, че да бъде в съответствие с политиката и целите на организацията. Това се получава чрез създаването на правила за контрол на съответната дейност спрямо определени работни критерии. Така организацията ще е сигурна, че дейностите се извършват при контролирани условия. Очевидно е, че организацията не се нуждае от правила за всяка дейност, която извършва, а само за тези, които представляват значими аспекти на околната среда. Въпросът, който остава е дали е възможно да има ситуация, при която няма определени значими аспекти на околната среда.

Принципно е възможно, но според мен няма особен смисъл. В крайна сметка, целта на внедряване на система за управление по околна среда е да се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейностите на организацията. Това въздействие се намалява чрез значимите аспекти на околната среда. Ако няма такива аспекти, за какво ни е тази система?

Аспекти – примери

Вярно е, че организацията определя критерии и оценява своите аспекти, като по този начин определя тяхната значимост. Така тя може да влияе върху това кои аспекти да са значими и кои не. Малка организация, която предоставя услуги в офис трудно може да определи значими аспекти на околната среда, но и въздействието което оказва върху околната среда не е значимо. Въпреки това, не е невъзможно да има значими аспекти, ако целите на организацията са например в посока превръщането на офиса в зелен. Тогава като значими аспекти могат да бъдат определени потреблението на хартия, генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, и да се работи в посока на тяхното по-добро управление.

Още няколко категории, в които организациите могат да идентифицират аспекти на околната среда:

  • емисии във въздуха;
  • изхвърляния във водите;
  • изхвърляния в почвата;
  • използване на суровини и приподни ресурси;
  • използване на енергия;
  • емитирана енергия(топлина, радиация, вибрации, шум, светлина);
  • генериране на отпадъци и/или странични продукти;
  • използване на пространство.

В зависимост от дейността, едни организации ще имат аспекти в едни категории, други в други. Най-вероятно ще бъдат оценени по различни критерии и в организации с един предмет на дейност е възможно значимите аспекти да са различни. Важното в случая е да стане ясно, че за значимите аспекти на околната среда е необходимо да се определят правила за тяхното управление, за да се гарантира изпълнението на дейностите при контролирани условия и да не се допускат неблагоприятни въздействия.

Заключение

Не забравяйте, че причината за внедряване на система за управление на околната среда не е в наличието на един документ закачен на стената или в търсенето на причини за избягване на документирането на правилата. Целта на СУОС е да помогне на организацията да идентифицира и контролира взаимодействията си с околната среда. Ако тези взаимодействия имат потенциал да причинят отрицателни въздействия върху околната среда, тогава има смисъл от значими аспекти и правила за оперативно управление. По този начин ще се избегне или намали негативното въздействие върху околната среда, а това е истинският смисъл от системата.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Разбиране на връзката между аспект на околната среда и оперативно управление"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio