рекламация

21

фев.'13

Коригиращи и превантивни действия

коригиращи и превантивни действия Решението да напиша тази статия беше провокирано от промените в стандарт ISO 17020, но разсъжденията по темата са валидни са всеки стандарт, касаещ разработването и поддържането на системи за управление, независимо от техния вид. Причината за това е, че изискванията за коригиращи и превантивни действия за различните стандарти са взаимствани от ISO 9001. Във връзка с изискванията на т.8 на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 към документацията на системата за управление е необходимо разработването на процедури за коригиращи и превантивни действия. За избралите Възможност В е ясно, че ще използват процедурите от системата за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008. Докато за избралите Възможност А остава необходимостта от промяната на съществуващата процедура по т.7.8 от БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Как да се извършат промените?

Прочети повече

17

юли'12

СУК – Рекламацията като несъответствие

наблюдение и анализВ предишни материали писах за това какво представляват рекламацията и несъответствията. Понякога обаче се получава объркване - кое, кога е и как се процедира спрямо тях? В този материал ще се опитам да изясня разликата. По своята същност рекламацията представлява възражение от страна на клиента относно липсата на покрити изисквания спрямо закупения продукт. Например сте си купили пералня, но след монтирането й/при спазване на условията за монтаж/ се установява, че тя не работи или пък сте дали компютъра си за ремонт, който въпреки това продължава да не работи. Независимо дали е стока или услуга налице е неизпълнение на изисквания, което както вече знаем представлява несъответствие. Защо тогава говорим за несъответствия и рекламации, а не само за несъответствия? Защо е необходимо това объркване?

Прочети повече

27

юни'12

Система за управление на качеството – управление на рекламации

рекламация от клиентОсновният фокус на системите за управление на качеството е клиентът и неговата удовлетвореност. Удовлетворението е в пряка зависимост с вероятността клиента да се върне и да закупи отново от вашите продукти или да ги препоръча на познати, приятели, постигайки една от добре известните и може би най-ефективната маркетингова стратегия в днешно време – „от уста на уста”. Характерното за нея е, че доволният клиент ще разпространи информация за качеството на вашите продукти и обслужване на 10 човека, а недоволният на 100. Усещате ли как малка грешка или невнимание е способно да предизвика лавинообразно разпространение, попадайки в устата на хората? Управлението на рекламациите е ключов момент във процеса на взаимоотношения с клиенти и решаващ за постигане на усещането за удовлетворение на клиента. Както се казва в известната поговорка „Който не работи, той не греши” е напълно нормално в работата да се допускат грешки. По важното е как се реагира на тях

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio