жалби

05

мар.'13

Жалби и възражения

Недоволен клиентОтново става въпрос за новите изисквания на стандарт ISO 17020 и промените в процеса жалби и възражения. В старата версия на стандарта се говореше за рекламации и възражения, а в новата вече става въпрос за:  

  • жалба - "изразяване на неудовлетвореност, различно от възражение, от лице или организация пред орган за контрол във връзка с дейностите на този отговор, на което се очаква отговор"
  • възражение - "искане от предоставящия обекта за контрол до органа за преразглеждане на взето от него решение, отнасящо се до този обект"
Разликите между старата и новата версия на стандарта се отнасят не толкова до определенията и промяната в термина "жалба" от "рекламация", колкото до въвеждането на конкретни изисквания относно процеса на управление на дейностите по жалбите и възраженията. Освен това се въвежда изискването за достъпност на описанието на процеса до заинтересованите лица при поискване. Това означава, че трябва да се определи начин, по който заинтересованите страни ще бъдат информирани за регламента на подаване и разрешаване на жалбите и възраженията.

Прочети повече

21

фев.'13

Коригиращи и превантивни действия

коригиращи и превантивни действия Решението да напиша тази статия беше провокирано от промените в стандарт ISO 17020, но разсъжденията по темата са валидни са всеки стандарт, касаещ разработването и поддържането на системи за управление, независимо от техния вид. Причината за това е, че изискванията за коригиращи и превантивни действия за различните стандарти са взаимствани от ISO 9001. Във връзка с изискванията на т.8 на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 към документацията на системата за управление е необходимо разработването на процедури за коригиращи и превантивни действия. За избралите Възможност В е ясно, че ще използват процедурите от системата за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008. Докато за избралите Възможност А остава необходимостта от промяната на съществуващата процедура по т.7.8 от БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Как да се извършат промените?

Прочети повече

01

фев.'13

Възможност А или възможност В при преход към БДС EN ISO/IEC 17020:2012?

изборНовата версия на стандарт  ISO 17020 дава възможност на органите за контрол да избират вариант за разработване на системата си за управление - възможност А и възможност В. Възможност А представлява разработване на система за управление следвайки структурата и изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, включвайки следните елементи:

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio