Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Въпросник за одит по ISO 9001:2015

Измина повече от година от публикуването на новата версия на ISO 9001. Повечето организации изчакват с прехода, но съществуват и такива, които го преминаха успешно. Независимо към коя група спадате, неизбежно ще дойде моментът, в който трябва да проверите съответствието на системата с изискванията на стандарта, чрез провеждане на вътрешен одит.

Въпросникът, както вече не веднъж е ставало на въпрос е полезен инструмент в ръцете на всеки одитор по време на одит. В новата версия на ISO 9001:2015 са направени сериозни промени, които ще отнемат време и усилия на одиторите за разбиране и прилагане на практика. В този момент, въпросникът се явява неизменен помощник на одитора, който осигурява увереност, че ще бъдат проверени всички изисквания на стандарта.

Осъзнавайки необходимостта от такъв вид помощен инструмент, ние от Online center на kachestvoto.com, разработихме за Вас въпросник за одит по ISO 9001:2015. Въпросникът представлява таблица с три колони. Първата колона съдържа насочващи въпроси по всяко изискване на ISO 9001:2015, които да подсказват и насочват одитора каква информация да търси.

Във втората колона се документира информацията свързана с доказване на съответствието, например процедура за оценяване на доставчици от дата......., политика по качеството от дата........, план за обучения за 2017г. от дата..... и т.н.

В зависимост от предоставените доказателства, одиторът поставя оценка в третата колона, съгласно представената скала в края на въпросника:

 • 1 - съответства;
 • 2 - съответства с възможности за подобряване;
 • 3 - не съответства.

Важно! Независимо от поставената оценка, одиторът трябва да защити своето решение, чрез описание на представената документирана информация. Например:

 • оценка 1 /съответства/ по т.9.2 от ISO 9001:2015 - създадена е програма за одити за 2017г. от дата...... За 2016г. е проведен един вътрешен одитсъгласно програма за одити за 2016г. Представени документи - заповед за одит от дата......, план за одит от дата....., доклад от одит от дата..... Констатирано е едно несъответствие и са направени 2 препоръки за подобряване. Одитите се провеждат съгласно утвърдения регламент в процедура за вътрешни одити, версия.....,дата..... и от компетентни одитори - лицето ХХХ притежава сертификат №......,дата..... за преминато обучение за одитор по ISO 9001:2015;
 • оценка 2 /съответства с възможност за подобряване/ по т.9.3.3 от ISO 9001:2015 - в протокол от преглед от ръководството от дата..... са взети решения съгласно изискванията на т.9.3.3. Би било целесъобразно, определените възможности за подобряване на системата, да бъдат представени като план за подобряване с определени срокове, отговорници и необходими ресурси.
 • оценка 3 /не съответства/ по т.8.4 от ISO 9001:2015 - не са определени критерии за оценяване на доставчици и не е извършено оценяване на доставчиците.

Оценяването се извършва за всяко изискване на стандарта. Колкото по-задълбочено работите, толкова по-голяма увереност ще получавате.

И не на последно място, не забравяйте, че въпросникът е помощно средство по време на одита. За провеждането на надежден и полезен одит от определящо значение е неговото планиране. Подгответе се внимателно - определете компетентен одитор и подходящо време, не само за одитора, но и за хората, с които ще се среща. Осигурете достатъчно време за подготовка на одитора и на служителите. Времето и знанията са основните рискови фактори, застрашаващи качеството на одита.

Въпросникът можете да изтеглите от тук...

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

сподели бутон

 • Unique Post

2 отговора за "Въпросник за одит по ISO 9001:2015"

 1. Здрвейте, следя Вашият блог с голямо удоволствие!
  По темата, задължително ли е въпросника при вътрешен одит да е по точките от стандарта? Досега сме правили 12 одита – всеки месец по един с екип одитори и обхващаме всички 20 процедури, по предварително изготвен годишен график. Имаме обучени 20 одитора за целта. Допуска ли се да продъжим да одитираме процедурите а не да оценяваме всяка точка от стандарта?
  Въпросника Ви е много хубав, но по този начин трудно ще се прави годишен план-график за одити – трудно се разделя по месеци и по екипи.
  Отпадат ли месечните одити, понеже този е въпросник е много обширен и обхваща цялата система, по подобен начин ни одитират външно при сертификация или надзор.
  Благодаря предварително!
  инж. Иванов
  Мениджър Качество

  • Здравейте инж. Иванов,

   Не е задължително въпросника да е по точки от стандарта. Направен е по този начин, за да обхване всички изисквания на стандарта. Целта на одита е да оцени съответствието спрямо изискванията на съответния стандарт. Свобода на одитора е как ще извърши оценяването. По принцип дори не е задължително използването на въпросник. Той се използва като помощно средство. Не е проблем да одитирате поцедурите, но така или иначе трябва да докажете, че те отговарят на изискванията на съответния стандарт, т.е. така трябва да ги одитирате, че да проверите дали са изпълнени всички изисквания на стандарта към съответния процес.
   Колко одита да се провеждат през годината се определя от организацията. Няма изискване за това каква да бъде периодичността – месечно, на два, три или повече месеца. Важно е за годината да бъдат обхванати всички процеси от системата, за да се осигури, че системата функционира в съответствие с изискванията.
   Външните и вътрешните одити се извършват като се следват указанията на един и същ стандарт – ISO 19011:2011.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.