Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?

Една от сериозните промени в ISO 9001:2015 е свързана с преосмисляне на подхода за документиране на системата за управление на качеството. Дава се свободата на организациите да определят под каква форма и по какъв начин да представят доказателства за съответствие с изискванията на стандарта. Въпреки, че няма изисквания за документи и записи, стандартът изисква наличието на определена документирана информация, посочена в следните точки на ISO 9001:2015:

 • Обхват на системата за управление на качеството - т.4.3 обхватът "трябва да бъде достъпен и да бъде поддържан във вид на документирана информация".
 • Функциониране на процесите - т.4.4.2а "поддържа актуална документирана информация" за функционирането на процесите.
 • Наблюдение на процесите - т.4.4.2b "съхранява документирана информация", с цел да се осигури, че процесите ще се изпълняват, така както са планирани.
 • Политика по качество - т.5.2.2 "да бъде достъпна и поддържана актуална".
 • Цели по качество - т.6.2.1 "поддържа актуална документирана информация относно целите по качеството".
 • Ресурси за наблюдение и измерване - т.7.1.5.1 "да съхранява подходяща документирана информация" за тяхната пригодност.
 • Проследимост на измерването - т.7.1.5.2 информацията за основата на калибрирането или проверката, при липсата на еталони, проследими до международни или национални еталони, "трябва да бъде съхранявана във вид на документирана информация".
 • Компетентност - т.7.2 съхранение на "подходяща документирана информация" за компетентността на персонала.
 • Планиране и управление на дейностите - т.8.1е-1 "определяне, поддържане и съхраняване на документирана информация", с цел осигуряване на изпълнението на процесите съгласно планираното.
 • Планиране и управление на дейностите - т.8.1е-2 "определяне, поддържане и съхраняване на документирана информация", с цел "да се докаже съответствието на продуктите и услугите с изискванията за тях".
 • Преглед на изискванията за продуктите и услугите - т.8.2.3.2 "да съхранява документирана информация" за "резултатите от прегледа".
 • Преглед на изискванията за продуктите и услугите - т.8.2.3.2 "да съхранява документирана информация" за новите изисквания към продуктите и услугите.
 • Входни елементи за проектирането и разработването - т.8.3.3 съхраняване на "документирана информация за входните елементи на проектирането и разработването".
 • Мерки за контрол на проектирането и разработването - т.8.3.4 съхраняване на документирана информация, свързана с извършването на преглед, проверка и потвърждаване, както и на дейностите при възникване на проблеми по време на тяхното изпълнение.
 • Изходни елементи от проектирането и разработването - т.8.3.5 съхраняване на "документирана информация за изходните елементи от проектирането и разработването".
 • Изменения при проектирането и разработването - т.8.3.6 съхраняване на документирана информация, свързана с измененията по време на проектирането и разработването.
 • Външни доставчици - т.8.4.1 съхраняване на документирана информация за "оценяване, подбор, наблюдение на изпълнението и повторно оценяване" на външните доставчици.
 • Производство и предоставяне на услуги - т.8.5.1 документирана информация за описание на "характеристиките на произвежданите продукти, предоставяните услуги или изпълняваните дейности" и "резултатите, които трябва да бъдат постигнати".
 • Идентификация и проследимост - т.8.5.2 съхраняване на документирана информация, необходима за осигуряване на проследимост, когато това се изисква.
 • Собственост на клиенти или външни доставчици - т.8.5.3 съхраняване на документирана информация, в случай на "загубена, повредена" собственост на клиента или външен доставчик и за предприетите действия.
 • Управление на измененията - т. 8.5.6 съхраняване на документирана информация за измененията, свързани с производството и предоставянето на услуги, прегледа на измененията и действията, произтичащи от прегледа.
 • Пускане на продукти и услуги - т.8.6 съхраняване на документирана информация, "свързана с пускането на продукти и услуги за клиента".
 • Управление на несъответствия - т.8.7.2 съхраняване на документирана информация за вида на несъответствието, предприетите действия, разрешения за приемане с отклонения и лицето, вземащо решения по отношение на несъответствието.
 • Наблюдение и измерване - т.9.1.1 съхраняване на "подходяща документирана информация" за резултатите от наблюдението и измерването.
 • Вътрешен одит - т.9.2.2 съхраняване на документирана информация "като доказателство за изпълнението на програмата за одит и резултатите от одита".
 • Преглед от ръководството - т.9.3.3 съхраняване на документирана информация "като доказателство за изходните елементи от прегледа на ръководството".
 • Подобряване - т. 10.2.2 съхраняване на документирана информация за вида на несъответствията и предприетите действия, резултатите от коригиращите действия.

Публикувано от Мира Михова на 16.12.2015г.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне във facebook

 • Unique Post

2 отговора за "Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?"

 1. Невероятно полезна статия! Точно такава търсих! Благодаря!

 2. Дани Гочева27.01.2017 at 14:20Отговор

  Благодаря, че Ви има! Продължавайте! Желая Ви успехи!

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.