Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?

Една от сериозните промени в ISO 9001:2015 е свързана с преосмисляне на подхода за документиране на системата за управление на качеството. Дава се свободата на организациите да определят под каква форма и по какъв начин да представят доказателства за съответствие с изискванията на стандарта. Въпреки, че няма изисквания за документи и записи, стандартът изисква наличието на определена документирана информация, посочена в следните точки на ISO 9001:2015:

 • Обхват на системата за управление на качеството - т.4.3 обхватът "трябва да бъде достъпен и да бъде поддържан във вид на документирана информация".
 • Функциониране на процесите - т.4.4.2а "поддържа актуална документирана информация" за функционирането на процесите.
 • Наблюдение на процесите - т.4.4.2b "съхранява документирана информация", с цел да се осигури, че процесите ще се изпълняват, така както са планирани.
 • Политика по качество - т.5.2.2 "да бъде достъпна и поддържана актуална".
 • Цели по качество - т.6.2.1 "поддържа актуална документирана информация относно целите по качеството".
 • Ресурси за наблюдение и измерване - т.7.1.5.1 "да съхранява подходяща документирана информация" за тяхната пригодност.
 • Проследимост на измерването - т.7.1.5.2 информацията за основата на калибрирането или проверката, при липсата на еталони, проследими до международни или национални еталони, "трябва да бъде съхранявана във вид на документирана информация".
 • Компетентност - т.7.2 съхранение на "подходяща документирана информация" за компетентността на персонала.
 • Планиране и управление на дейностите - т.8.1е-1 "определяне, поддържане и съхраняване на документирана информация", с цел осигуряване на изпълнението на процесите съгласно планираното.
 • Планиране и управление на дейностите - т.8.1е-2 "определяне, поддържане и съхраняване на документирана информация", с цел "да се докаже съответствието на продуктите и услугите с изискванията за тях".
 • Преглед на изискванията за продуктите и услугите - т.8.2.3.2 "да съхранява документирана информация" за "резултатите от прегледа".
 • Преглед на изискванията за продуктите и услугите - т.8.2.3.2 "да съхранява документирана информация" за новите изисквания към продуктите и услугите.
 • Входни елементи за проектирането и разработването - т.8.3.3 съхраняване на "документирана информация за входните елементи на проектирането и разработването".
 • Мерки за контрол на проектирането и разработването - т.8.3.4 съхраняване на документирана информация, свързана с извършването на преглед, проверка и потвърждаване, както и на дейностите при възникване на проблеми по време на тяхното изпълнение.
 • Изходни елементи от проектирането и разработването - т.8.3.5 съхраняване на "документирана информация за изходните елементи от проектирането и разработването".
 • Изменения при проектирането и разработването - т.8.3.6 съхраняване на документирана информация, свързана с измененията по време на проектирането и разработването.
 • Външни доставчици - т.8.4.1 съхраняване на документирана информация за "оценяване, подбор, наблюдение на изпълнението и повторно оценяване" на външните доставчици.
 • Производство и предоставяне на услуги - т.8.5.1 документирана информация за описание на "характеристиките на произвежданите продукти, предоставяните услуги или изпълняваните дейности" и "резултатите, които трябва да бъдат постигнати".
 • Идентификация и проследимост - т.8.5.2 съхраняване на документирана информация, необходима за осигуряване на проследимост, когато това се изисква.
 • Собственост на клиенти или външни доставчици - т.8.5.3 съхраняване на документирана информация, в случай на "загубена, повредена" собственост на клиента или външен доставчик и за предприетите действия.
 • Управление на измененията - т. 8.5.6 съхраняване на документирана информация за измененията, свързани с производството и предоставянето на услуги, прегледа на измененията и действията, произтичащи от прегледа.
 • Пускане на продукти и услуги - т.8.6 съхраняване на документирана информация, "свързана с пускането на продукти и услуги за клиента".
 • Управление на несъответствия - т.8.7.2 съхраняване на документирана информация за вида на несъответствието, предприетите действия, разрешения за приемане с отклонения и лицето, вземащо решения по отношение на несъответствието.
 • Наблюдение и измерване - т.9.1.1 съхраняване на "подходяща документирана информация" за резултатите от наблюдението и измерването.
 • Вътрешен одит - т.9.2.2 съхраняване на документирана информация "като доказателство за изпълнението на програмата за одит и резултатите от одита".
 • Преглед от ръководството - т.9.3.3 съхраняване на документирана информация "като доказателство за изходните елементи от прегледа на ръководството".
 • Подобряване - т. 10.2.2 съхраняване на документирана информация за вида на несъответствията и предприетите действия, резултатите от коригиращите действия.

Публикувано от Мира Михова на 16.12.2015г.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне във facebook

 • Unique Post

2 отговора за "Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?"

 1. Невероятно полезна статия! Точно такава търсих! Благодаря!

 2. Дани Гочева27.01.2017 at 14:20Отговор

  Благодаря, че Ви има! Продължавайте! Желая Ви успехи!

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.