Цел на обучението

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 14001:2015. Въвеждащото обучението има за цел да Ви запознае с изискванията към системите за управление по околна среда и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

За кого е предназначено

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на управление по отношение на околната среда и стандарт ISO 14001. Не се изискват предварителни знания. Обучението осигурява необходимите знания за получаване на сертификат.

Най-често обучението се преминава от:

 • ръководители, които имат желание да научат повече за добрите практики за успешно развитие на организациите по отношение на околната среда;
 • лица, на които е възложена отговорността за управление и поддръжка на системи за управление по околна среда;
 • лица, които които планират да се развият в посока на одитори на системи за управление по околна среда;
 • лица, които имат желание да разширят своите знания по ISO 14001:2015.

Програма

Обучението е съставено от две части. В първата част са разгледани изискванията на стандарт ISO 14001:2011. Материалите от обучението са представени в 4 модула, покриващи разделите на стандарт ISO 14001:2015. Достъпът до материалите е безплатен. Всеки модул е съставен от кратки видео лекции и упражнения, които да Ви помогнат да усвоите материала бързо и лесно, и да Ви подготвят за успешно решаване на теста. Втората част е платена и има за цел да провери усвоените по време на обучението знания чрез решаване на тест. Вижте съдържанието на програмата по-долу.

За Ваше удобство, видео лекциите и упражненията са записани предварително и са достъпни по всяко време и от всяко място.

 • Общата продължителност на обучението е около 5 часа(лекции и упражнения).
 • Материалите от обучението (видео лекции, упражнения, статии) включват всичко необходимо като информация за успешното решаване на теста.
 • Няма ограничения за времето за преминаване на обучението, но Ви препоръчваме да го направите в рамките на две седмица.
 • Достъпът до материалите на обучението(видео лекции, упражнения, статии) е напълно безплатно.
 • След успешното решаване на теста, ще Ви изпратим сертификат в рамките на няколко дни.

Ползи от обучението

По време на обучението ще научите:

 • какво представлява системата за управление по околна среда и какви са изискванията на ISO 14001:2015;
 • какви са добрите практики на управление по отношение на опазване на околната среда;
 • как да подобрите резултатността на организацията по отношение на околната среда;
 • какво трябва да проверявате когато извършвате одит на системи за управление по околна среда.

Сертификат

След успешно решаване на теста ще получите сертификат за преминато обучение по стандарт ISO 14001:2015.

Учебна програма

Не е открита учебна програма!

Отзиви за обучението

Н.П.

звезди
 • 5 звезди0
 • 4 звезди0
 • 3 звезди0
 • 2 звезди0
 • 1 звезди0

Не са открити отзиви за това обучение.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio