Цел на обучението

В това безплатно онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 9001:2015. Въвеждащото обучението има за цел да Ви запознае с изискванията към системите за управление на качеството и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

За кого е предназначено

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на управление на качеството и ISO стандартите. Не се изискват предварителни знания. Обучението осигурява необходимите знания за получаване на сертификат.

Най-често обучението се преминава от:

 • ръководители, които имат желание да научат повече за добрите практики за успешно развитие на организациите по отношение на качеството;
 • лица, на които е възложена отговорността за управление и поддръжка на системи за управление на качеството;
 • лица, които които планират да се развият в посока на одитори на системи за управление на качеството;
 • лица, които имат желание да разширят своите знания по ISO 9001:2015.

Програма

Обучението е съставено от две части. В първата част са разгледани изискванията на стандарт ISO 9001:2015. Материалите от обучението са представени в 4 модула, покриващи разделите на стандарт ISO 9001:2015. Достъпът до материалите е безплатен. Всеки модул е съставен от кратки видео лекции и упражнения, които да Ви помогнат да усвоите материала бързо и лесно, и да Ви подготвят за успешно решаване на теста. Втората част е платена и има за цел да провери усвоените по време на обучението знания чрез решаване на тест. Вижте съдържанието на програмата по-долу.

За Ваше удобство, видео лекциите и упражненията са записани предварително и са достъпни по всяко време и от всяко място.

 • Общата продължителност на обучението е около 5 часа(лекции и упражнения).
 • Материалите от обучението (видео лекции, упражнения, статии) включват всичко необходимо като информация за успешното решаване на теста.
 • Няма ограничения за времето за преминаване на обучението, но Ви препоръчваме да го направите в рамките на една седмица.
 • Достъпът до материалите на обучението(видео лекции, упражнения, статии) е напълно безплатен.
 • След успешното решаване на теста, ще Ви изпратим сертификат в рамките на няколко дни.

Ползи от обучението

По време на обучението ще научите:

 • какво представлява системата за управление на качеството и какви са изискванията на ISO 9001:2015;
 • как да поставите фокуса върху клиента;
 • какви са добрите практики на управление за постигане на дълготраен успех;
 • какво трябва да проверявате когато извършвате одит на системи за управление на качеството.

Сертификат

След успешно решаване на теста ще получите сертификат за преминато обучение по стандарт ISO 9001:2015.

Учебна програма

Лекции
1-01 Въведение в обучението по ISO 9001:2015 FREE 00:05:00
1-02 Какво представлява ISO 9001:2015? FREE 00:07:00
1-03 Основни термини и определения в ISO 9001:2015 FREE 00:08:00
1-04 Принципи за управление на качеството – I част FREE 00:07:00
1-05 Принципи за управление на качеството – II част FREE 00:05:00
2-01 Въведение FREE 00:05:00
2-02 Контекст на организацията FREE 00:06:00
2-03 Потребности и очаквания на заинтересовани страни FREE 00:05:00
2-04 Определяне на обхвата на СУК FREE 00:05:00
2-05 Процеси на СУК 00:03:00
2-06 Лидерство и ангажираност FREE 00:09:00
2-07 Политика по качество FREE 00:05:00
2-08 Роли, отговорности и правомощия FREE 00:03:00
2-09 Рискове и възможности FREE 00:08:00
2-10 Цели по качество FREE 00:00:00
2-11 Планиране на изменения FREE 00:00:00
2-12 Ресурси FREE 00:04:00
2-13 Компетентност FREE 00:05:00
2-14 Осъзнаване FREE 00:05:00
2-15 Обмен на информация FREE 00:03:00
2-16 Документирана информация FREE 00:10:00
ISO 9001 Тест Модул 2 00:40:00
3-01 Въведение FREE 00:03:00
3-02 Оперативно планиране и управление FREE 00:08:00
3-03 Изисквания за продуктите и услугите FREE 00:08:00
3-04 Проектиране и разработване – I част FREE 00:05:00
3-05 Проектиране и разработване – II част FREE 00:08:00
3-06 Взаимоотношения с доставчици FREE 00:04:00
3-07 Производство и предоставяне на услуга – I част FREE 00:04:00
3-08 Производство и предоставяне на услуга – II част FREE 00:06:00
3-09 Пускане на продукти и услуги FREE 00:02:00
3-10 Несъответстващи изходни елементи FREE 00:05:00
ISO 9001 Тест Модул 3 00:30:00
4-01 Въведение FREE 00:03:00
4-02 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване FREE 00:08:00
4-03 Вътрешен одит FREE 00:08:00
4-04 Преглед от ръководството FREE 00:10:00
4-05 Несъответствие и коригиращо действие FREE 00:06:00
4-06 Постоянно подобряване FREE 00:04:00
ISO 9001 Тест Модул 4 00:20:00
Финален тест
ISO 9001 Тест 01:00:00

Отзиви за обучението

5

5
3 звезди
 • 5 звезди3
 • 4 звезди0
 • 3 звезди0
 • 2 звезди0
 • 1 звезди0
 1. Кирил Драганов - Експерт транспорт и Логистика

  5

  Отлично подбран и представен материал! Лекциите са разбираеми и лесни за усвояване. Обслужването от персонала е от добре подбрани професионалисти, който впечатляват със завидно бързите и адекватни отговори. В лицето на професионалистите от КАЧЕСТВОТО ЕООД може да сте спокойни за професионално свършените отговорности!
  Благодаря ви!

 2. 5

  Много добре е направено обучението. Благодаря Ви!

 3. Препоръчвам!

  5

  Изключително добре структуриран материал, поднесен на достъпен език, което прави материята лесна за усвояване. Лекторката Мира е прекрасен обучител и с удоволствие ще се включа и в останали нейни курсове!

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio