Цел на обучението

В това онлайн обучение ще научите всичко необходимо за ISO 45001:2018. Въвеждащото обучението има за цел да Ви запознае с изискванията към системите за управление на здравето и безопасността при работа и добрите практики за постигане на съответствие с изискванията.

За кого е предназначено

Обучението е предназначено за начинаещи в областта на управление по отношение на здравето и безопасността при работа и стандарт ISO 45001. Не се изискват предварителни знания. Обучението осигурява необходимите знания за получаване на сертификат.

Най-често обучението се преминава от:

 • ръководители, които имат желание да научат повече за добрите практики по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • лица, на които е възложена отговорността за управление и поддръжка на системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • лица, които които планират да се развият в посока на одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • лица, които имат желание да разширят своите знания по ISO 45001:2018.

Програма

Обучението е съставено от две части. В първата част са разгледани изискванията на стандарт ISO 45001:2018. Материалите от обучението са представени в 4 модула, покриващи разделите на стандарт ISO 45001:2018. Достъпът до материалите е безплатен. Всеки модул е съставен от кратки видео лекции и упражнения, които да Ви помогнат да усвоите материала бързо и лесно, и да Ви подготвят за успешно решаване на теста. Втората част е платена и има за цел да провери усвоените по време на обучението знания чрез решаване на тест. Вижте съдържанието на програмата по-долу.

За Ваше удобство, видео лекциите и упражненията са записани предварително и са достъпни по всяко време и от всяко място.

 • Общата продължителност на обучението е около 5 часа(лекции и упражнения).
 • Материалите от обучението (видео лекции, упражнения, статии) включват всичко необходимо като информация за успешното решаване на теста.
 • Няма ограничения за времето за преминаване на обучението, но Ви препоръчваме да го направите в рамките на две седмица.
 • Достъпът до материалите на обучението(видео лекции, упражнения, статии) е напълно безплатен.
 • След успешното решаване на теста, ще Ви изпратим сертификат в рамките на няколко дни.

Ползи от обучението

По време на обучението ще научите:

 • какво представлява системата за управление на здравето и безопасността при работа и какви са изискванията на ISO 45001:2018;
 • какви са добрите практики на управление на здравето и безопасността при работа;
 • какво трябва да проверявате когато извършвате одит на системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Сертификат

След успешно решаване на теста ще получите сертификат(PDF) за преминато обучение по стандарт ISO 45001:2018.

Учебна програма

Лекции
1-01 Въведение в обучението по ISO 45001:2018 FREE 00:04:00
1-02 Какво представлява ISO 45001:2018? FREE 00:09:00
1-03 Основни термини и определения – I част FREE 00:07:00
1-04 Основни термини и определения – II част FREE 00:09:00
2-01 Въведение FREE 00:05:00
2-02 Контекст на организацията FREE 00:04:00
2-03 Потребности и очаквания на заинтересованите страни FREE 00:06:00
2-04 Определяне на обхвата на СУЗБР FREE 00:03:00
2-05 Процеси на СУЗБР FREE 00:03:00
2-06 Лидерство и ангажираност FREE 00:07:00
2-07 Политика по ЗБР FREE 00:04:00
2-08 Роли и отговорности FREE 00:05:00
2-09 Консултиране и участие FREE 00:07:00
2-10 Рискове и възможности FREE 00:07:00
2-11 Идентифициране на опасности FREE 00:06:00
2-12 Оценяване на рискове и възможности FREE 00:05:00
2-13 Законови и други изисквания FREE 00:04:00
2-14 Планиране на действия FREE 00:03:00
2-15 Цели по ЗБР FREE 00:05:00
2-16 Ресурси и компетентност FREE 00:05:00
2-17 Осъзнаване и обмен на информация FREE 00:06:00
2-18 Документирана информация FREE 00:09:00
ISO 45001 Тест Модул 2 00:50:00
3-01 Въведение FREE 00:02:00
3-02 Оперативно планиране и управление FREE 00:04:00
3-03 Елиминиране на опасности FREE 00:07:00
3-04 Управление на изменията FREE 00:03:00
3-05 Доставки FREE 00:06:00
3-06 Извънредни ситуации FREE 00:05:00
ISO 45001 Тест Модул 3 00:30:00
4-01 Въведение FREE 00:02:00
4-02 Наблюдение и измерване FREE 00:06:00
4-03 Оценяване на съответствието FREE 00:03:00
4-04 Вътрешен одит FREE 00:06:00
4-05 Преглед от ръководството FREE 00:08:00
4-06 Инцидент и несъответствие FREE 00:08:00
4-07 Постоянно подобряване FREE 00:04:00
ISO 45001 Тест Модул 4 00:30:00
Финален тест
ISO 45001 Тест 01:00:00

Отзиви за обучението

5

5
1 звезди
 • 5 звезди1
 • 4 звезди0
 • 3 звезди0
 • 2 звезди0
 • 1 звезди0
 1. Отзив за обучение

  5

  Добре подбрана и презентирана информацията, съгласно конспекта, придружена с примери от ежедневието за по- бързо възприемане и прилагане на практика.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio