Как се демонстрира лидерство в съответствие с ISO 14001:2015?

Една от най-фундаменталните промени в ISO 14001:2015 е частта свързана с лидерството. Промяната е значителна защото се променя отговорността за прилагане на самия стандарт в рамките на организацията. Промяната се отнася както до разбирането на системата за управление по околна среда, така и до начина на мислене и поведение на ръководството на организацията. Нека да видим каква е разликата.

Лидерство: Новите изисквания

Според ISO 14001:2015 ръководството трябва да носи отговорността за ефективността на СУОС. Това твърдение е определящо за цялостната идея на раздел 5. Вече не се говори за представител на ръководството, който да поеме отговорността за СУОС. Отговорността си е на ръководството. Стандартът допуска отделни отговорности и правомощия да бъдат делегирани на различни функции в организацията, но отговорността за ефективността си остава на ръководството. В тази връзка в обхвата на отговорностите на ръководството попадат следните дейности:

 • определяне на политика и цели по околна среда, които са съвместими със стратегическата посока на развитие на организацията и на нейния контекс;
 • осигуряване на необходимите за системата ресурси;
 • насочва и подпомага хората в разбирането на правилата, за да се гарантира че целите ще бъдат постигнати;
 • насърчава постоянното подобряване на дейностите, процесите и системата като цяло;
 • подкрепя другите управленски функции при демонстриране на лидерство по отношение на СУОС;
 • информира страните за важността на спазване на изискванията на СУОС и за постигнатите резултати по отношение на поставените цели.

От изброените отговорности ясно се вижда, че промяната спрямо старото издание е значителна. Преди отговорността можеше да се прехвърли и делегира на така наречения представител на ръководството, докато в изданието от 2015 това не е възможно.  Това е сериозна промяна и предизвикателство за всеки мениджър/ръководител, защото вече се изисква от него активно участие и знание за СУОС. Как се разбира, че ръководството е готово за промяната?

Лидерство на практика

Вече мина доста време от появата на ISO 14001:2015 и ръководствата на организациите възприеха промяната. В някои организации повече, в други по-малко, но вече темата за лидерство не е така непонятна както в началото. Можете да бъдете сигурни в проявата на лидерство от страна на ръководството, когато:

 • участва или има отношение по въпросите свързани с контекста на организацията;
 • определя целите по околна среда и следи за тяхното съобщаване в организацията;
 • интегрира процесите на системата с останалите бизнес процеси в организацията;
 • демонстрира важността на системата и за значението от спазването на правилата;
 • интересува се от постигнатите резултати и напредъка спрямо поставените цели по околна среда;
 • създават култура по отношение на опазване на околната среда и стремеж към постоянни подобрения.

Ясно е, че днес се очаква ръководителите да се превърнат в лидери, които водят хората и им служат за пример. Това е един добър подход, който е на път да превърне внедряването на СУОС в истински двигател за подобряване на бизнеса и околната среда, вместо още един сертификат на стената. Дали ще се получи така на практика е друг въпрос.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Как се демонстрира лидерство в съответствие с ISO 14001:2015?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio