Как се пише политика по околна среда?

ISO 14001:2015 изисква ръководството да създаде политика по околна среда. За какво е тази политика, какво трябва да включва, на какво трябва да отговаря? Това са въпроси, които вълнуват всеки, който се сблъсква с предизвикателството да напише политика по околна среда. Ще се опитам да дам няколко насоки.

Какво е политика по околна среда?

Според определенията на ISO 14001:2015, политиката по околна среда представлява „намерение и посока на развитие на организацията по отношение на резултатността спрямо околната среда, официално заявени от нейното висше ръководство“. На практика това означава, че ръководството трябва да представи своето виждане как организацията ще се отнася към въздействието си към околната среда. Това е и мястото, където ръководството показва какви ангажименти ще поеме по отношение на въздействието на организацията спрямо околната среда.

Какво трябва да включва политиката по околна среда?

ISO 14001:2015 поставя някои специфични изисквания към политиката по околна среда, с които трябва да се съобразите. На първо място, стандартът посочва че политиката трябва да бъде подходяща за целта и контекста на организацията. Това не е изявление, което трябва да се включи в политиката, а по-скоро нещо което трябва да се помни през цялото време на писане на политиката. Политиката трябва да е подходяща за въздействието върху околната среда от изпълнението на дейностите на организацията. Едно е въздействието върху околната среда от производството на химически продукти и съвсем друго от предоставяне на услуги в офис.

На второ място, политиката трябва да осигурява рамка за целите по околна среда. След като е ясно въздействието върху околната среда, ясно е и какво може да се направи, за да се подобри екологичното представяне на организацията. Тук можете да навлезете в повече подробности, като опишете по-конкретно в каква посока са намеренията на организацията. Ако идеята е да се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда чрез елиминиране използването на вредни химикали в произвеждания продукт, то и целите ще бъдат в тази посока. Не записвайте в политиката неща, които не са в синхрон с намеренията на организацията.

В политиката е мястото където ръководството поема някои ангажименти по отношение на околната среда:

  • ангажимент за предотвратяване на замърсяванията. Тук не е необходимо да се правят подробни обяснения за това как ще се предотвратят замърсяванията, а по-скоро е изразяване на ангажимент от страна на ръководството и намерение за действие по отношение на този въпрос. В последствие в системата се развиват съответните правила, които показват, че това намерение е реално и се прилага на практика;
  • ангажимент за изпълнение на задълженията. Стандартите стъпват на основата, че организациите спазват приложимите законови и други изисквания. Въпреки това е необходимо ръководството на организацията да се ангажира със спазването на законовите изисквания. В зависимост от предмета на дейност на организацията, приложимите изисквания ще бъдат различни (за чистота на атмосферния въздух, отпадъци, води, шум и др.), но ангажиментът за спазване на изискванията си остава еднакво валиден;
  • ангажимент за постоянно подобряване. Една от основните причини за внедряване на система за управление по околна среда е подобряване на екологичното представяне на организацията. Подобряването се случва на базата на анализ на резултатите по процеси и търсене на възможности за тяхното подобряване. За да се случи това, ръководството трябва да се ангажира с този процес на подобряване, в противен случай няма да има подобряване. И отново тук става въпрос за ангажимент, а не за подробно описание как точно ще се случат тези подобрения. Най-вероятно организацията ще разполага с план или програма за подобрения, където ще бъдат разписани конкретните действия за подобряване. В политиката е достатъчно ръководството да се ангажира с постоянното подобряване на СУОС и резултатността по околна среда.

Изисквания

Освен изискванията за това какво трябва да включва една политика по околна среда, съществуват и допълнителни изисквания спрямо политиката посочени в т. 5.2 от ISO 14001:2015:

  • политиката по околна среда трябва да се поддържа като документирана информация. Тя е един от задължителните елементи на ISO 14001:2015, който се изисква да бъде документиран. Политиката трябва да бъде разписана от ръководството, с което то поема ангажиментите декларирани в нея. И ангажиментите не свършват до тук. Имайте предвид, че това което е поето като ангажимент в политиката предстои да бъде изпълнено. Това не са просто приказки. Освен това политиката трябва да бъде периодично преразглеждана и актуализирана, защото с течение на времето ситуацията се променя, естеството на въздействието спрямо околната среда също може да се промени, което означава, че и политиката трябва да се промени в съответствие с новата ситуаци;
  • да бъде оповестена в организацията – служителите трябва да разбират политиката на организацията и как техните действия влияят върху околната среда. Това не означава, че служителят трябва да знае политиката на изуст, а трябва да може да разбира как влияе той с дейността си за постигане на целите по околна среда. И това не става с поставяне политиката на видни места. Разбирането се случва с разговори с хората, нагледни примери от практиката, практически занимания, информиране за целите и резултатите, лидерство;
  • да бъде достъпна – политиката трябва да бъде достъпна до заинтересованите страни. Най-лесно това може да се осигури чрез публикуване на интернет сайта на организацията или чрез предоставяне при запитване. Чрез политиката организацията демонстрира своя ангажимент към околната среда и по този начин политиката може да се превърне в един чудесен рекламен инструмент.

И като за финал, направете политиката проста и лесно разбираема, но все пак смислена. Нека служителите и другите заинтересовани страни да знаят какво възнамерява да направи вашата организация по отношение на подобряване въздействието си спрямо околната среда. Това е важно за вас, за тях, и за обществото като цяло.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Как се пише политика по околна среда?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio