Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Преглед от ръководството – можем ли и сами?

качествоПрегледът от ръководството представлява вид работно съвещание, на което не се обсъждат текущи проблеми, а се планира бъдещото развитие на организацията. Ръководствата на всички организации извършват такъв вид стратегическо планиране, но с тази разлика, че не записват взетите решения. Стандартът ISO 9001:2008 поставя изискване за запис на проведения преглед, не за да се създава допълнителна бумащина, а с цел извършване на последващ анализ на постигнатите резултати.

Обикновено стратегическата посока на фирмата е в мислите на собственика/управляващия и той предприема действия за постигането й, които не винаги са понятни или логически свързани за останалите членове на ръководния състав, защото те не са наясно със стратегическите цели на организацията. Именно по тази причина е необходимо провеждането на прегледи от ръководството, където да се обсъждат актуалността на стратегическите цели и какви действия са необходими да предприеме организацията, за да ги постигне. Не всяко действие е успешно и често се налагат корекции и когато организацията разполага с история на случващото е възможно да се направи анализ на това кое действие кога, как и при какви условия работи или не.

Провеждането на прегледи от ръководството се извършва минимум веднъж годишно или повече, ако е заложено в СУК. Ако ви предстои провеждане на преглед, първото нещо което трябва да направите е да прочетете внимателно регламента свързан с провеждането на преглед от ръководството във вашата СУК. Той може да бъде описан в процедура или в Наръчника по качество. В него е описан реда и начина на провеждане на прегледа, който упълномощения представител на ръководството трябва да спази при провеждането му. Изпълнението на стъпките в регламента не са достатъчно условие за провеждането на едно пълноценно съвещание. Ще ви бъде необходима предварителна подготовка по събиране на данни, които да послужат за самия преглед, като например данни за:

 • Несъответствия и/или забележки от вътрешни одити – предприети действия по отстраняването им и крайни резултати;
 • Решения от предходни прегледи на ръководството;
 • Възникнали рекламации от страна на клиенти;
 • Анкетни карти;
 • Маркетингови анализи, проучвания;
 • Разработване на нови продукти;
 • Финансовите резултати;
 • Промени в начина на работа;
 • Постигнато ниво на измеримите цели за изминалия период;

Това представляват входните данни за прегледа от ръководството. На база на тях, след обстойното им анализиране се вземат решения свързани с развитието на организацията и валидни за следващия отчетен период, т.е. решенията се явяват изходни данни от прегледа от ръководството. Анализът се извършва на базата на данни за изминал период и няма да е точен, ако не разполагате с действителни данни. Колкото по-точни и верни са данните, които използвате, толкова по-реален ще бъде анализа и няма да ви подведе при вземането на решения за постигане на целите на организацията. Поради това е необходимо воденето на записи и от самия преглед на ръководството. И колкото по-подробни сте в записите си, толкова по-лесно ще ви бъде в бъдеще да прецените кое решение е ефикасно и кое не. Обикновено към процедурата има разработен формуляр - протокол от преглед на ръководството, където упълномощения представител на ръководството записва входните и изходни данни от прегледа.

Опитът ми показва, че често УПР се притесняват да водят записи, поради причини свързани с начина на изказване или не достатъчна яснота относно материята. Моят съвет в такива случаи е, че опитът учи, т.е. трябва да се опита и с течение на времето нещата си отидат по местата. Вярно е, че записът е хубаво да бъде добре издържан стилово, но по-важното е да ви носи информация и да ви помага да вземате правилните решения. Така че, следвайте правилата заложени във вашата система, но ги изпълнявайте по начин, който е понятен за вас и ви е полезен в работата.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне в социални мрежи

12 отговора за "Преглед от ръководството - можем ли и сами?"

 1. „Ако ви предстои провеждане на преглед, първото нещо което трябва да направите е да прочетете внимателно процедурата свързана с провеждане на преглед от ръководството във вашата СУК. Това е една от 6-те задължителни процедури, които стандарта ISO 9001:2008 изисква“. Този откъс ми разби представите за „задължителни“ процедури. Клауза 5.6 от стандарта определя изискване за Преглед от ръководството, но не виждам да определя изискване за „документирана процедура“. Или аз съм много заблудена или такава процедура сред „задължителните“ такива няма.

  • Здравейте г-жо Йорданова,

   Благодаря Ви за коментара. Права сте, няма изискване за документирана процедура за преглед от ръководството. Грешката е моя. Необходимо е да има създаден регламент за начина на провеждане на прегледа, но няма изискване този регламент да бъде описан в процедура. Случва се описанието да се намира и в самия наръчник.
   Ще коригирам грешката си и ще съм Ви благодарна да сигнализирате, ако откриете и други пропуски от моя страна.

 2. Чета с интерес и редовно блога. За мен е много полезен. А От грешки никой не е застрахован. Аз обикновено реагирам, така че ако имам съмнения някъде отново ще питам 🙂

 3. И както стана ясно чета подробно, слушам и питам ако нещо не ми е ясно 🙂 Слушайки втората част от онлайн обучението „7-те ключа…“ за политиката и целите на организацията като пример давате собствената си политика. За мен стана интересно сертифицирана организация по определен стандарт ли е качеството.ком. Ако да – не го видях никъде, за което моля за извинение, а ако не, защо няма 🙂

  • Здравейте отново,

   kachestvoto.com не е организация, а фирмен блог, където споделям знания и опит. Като такъв не подлежи на сертификация по определен стандарт, свързан със системите за управление.
   В обучението „7-те ключа за ефективна поддръжка на системи за управление“ говоря за политиката и целите на моята организация, предоставяща консултантски услуги в областта на ISO системи за управление, която не е сертифицирана по определен стандарт. Причината за това е разбирането, че сертификатът не прави организацията успешна, а вярванията, знанията, ценностите, културата и не на последно място действията. Получаването на сертификат е по-лесната част. Трудността и предизвикателствата идват при прилагането на наученото от стандартите на практика.

 4. 🙂 Да, на мен всичкото това ми е ясно – за разбиранията и т.н., но мисля че в случая попадаме в едно много сериозно противоречие като хора, вадещи си хлаба с разработване и внедряване на системи и предполага се убедени в нуждата да има оценка на това, което правим от трета, независима страна, каквато би трябвало да се явява сертифициращата организация. А колко са „истински“ сертификатите – това също е сериозна и дълга тема.

 5. За мен качеството.ком продължава да бъде място с много полезна информация. Не мога да скрия разочарованието си от така изразения Ваш поглед към сертифицирането като необходимост, но пък истината никога не е само с една страна 🙂 Сама казвате, че е полезно да се убедим, че наистина правим добре това, което си мислим, че правим добре.От спор няма смисъл, беше ми интересно да прочета гледната точка на човек с опит и знания в тази сфера и благодаря за споделеното мнение.

  • Уважавам Вашето мнение, въпреки че не разбирам причината за разочарованието Ви. Проповядвам разбиране на стандартите и прилагането на добрите практики в полза на организацията, защото съм убедена че такава има. Противник съм на идеята фокусът да е насочен към хартийката/сертификата/, което според мен е една от причините да се опорочи приложението на стандартите у нас.

 6. Здравейте, къде мога да намеря примерен протокол/доклад от прегледана от ръководството на СУК по новия стандарт ISO 9001:2015. Благодаря предварително!

  • Здравейте Петров,
   Примерен протокол/доклад от преглед на ръководството е много трудно да намерите, защото по принцип в такъв документ се съдържа специфична за организацията информация, която е конфиденциална. Протоколът от прегледа на ръководството трябва да съдържа информация по входните елементи от т.9.3.2 на ISO 9001:2015, като например резултати от одити – разглежда се какви одити са извършени през годината и какви са резултатите от тях. Като изходни елементи в протокола от преглед трябва да се съдържа информация по точките от т.9.3.3. На базата на анализа на входните елементи се вземат решения за подобряване/какви?/, за които са необходими ресурси/какви и колко?/ или изменения на системата/какви?/.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.